Spevokol Lipka pri MO MS Valaská ďakuje


//Spevokol Lipka pri MO MS Valaská ďakuje

Ďakujeme. Toto vďačné slovo patrí všetkým, ktorí spevokol Lipka počas 20 rokov pôsobenia podporovali a 12.novembra 2022 prišli do sály Kultúrneho domu vo Valaskej, aby spolu s nami oslávili toto krásne jubileum.

Ako sme začínali svoju činnosť? Po valnom zhromaždení v roku 2000 si novozvolený výbor MO Matice slovenskej vo Valaskej dal úlohu nadviazať na spevácky zbor, ktorý vznikol ešte v roku 1922 pod vedením učiteľa A. Almászyho. Prvými nositeľmi tejto myšlienky boli predsedníčka MO MS p. Anna Fischerová a učiteľ ZUŠ, vynikajúci hudobník, p. Ján Jenča.

Myšlienka a ich snaha sa ujala a 38 členov novovytvoreného zboru kráčalo každú stredu do priestorov „Jamy“ a tak tento priestor ožil okrem hudby aj  spevom. Vďaka veľkej trpezlivosti dirigentov sa podarilo nacvičiť mnoho nádherných piesní, či to už boli hymnické piesne, chrámové piesne, či úpravy ľudových piesní.

Veľká vďaka preto patrí našim dirigentom, ktorí počas nášho 20-ročného pôsobenia dokázali nás, amatérov, naučiť toľko krásnych piesní a našli spôsob, ako nás motivovať, keď sme niekedy strácali chuť či sily. Ďakujeme Jankovi Jenčovi, Adrianke Bundovej a našej súčasnej dirigentke Maťke Hricovíny za ich obetavosť, priateľstvo, optimizmus a schopnosť vydolovať z nás maximum. Zostalo nás v spevokole 26 „skalných“, ktorým robí radosť spev a ktorí žijeme ako jedna veľká spevácka rodina, ktorá sa stretáva i mimo obvyklých termínov skúšok.

Taktiež ďakujeme predchádzajúcim organizačným vedúcim nášho spevokolu Milenke Kúdelkovej a Anke Fischerovej i súčasnej organizačnej vedúcej Alenke Badinkovej, ktoré dokázali spolu s dirigentmi zabezpečiť,že sme mohli svoj repertoár prezentovať na viacerých spoločenských akciách v našej obci a taktiež reprezentovať našu kultúru v mnohých mestách a obciach nášho krásneho Slovenska /Martin, Námestovo, Modrý Kameň, Vranov nad Topľou, Kanianka, Zvolenská Slatina, Bradlo, Kúpele Sliač, ale aj v družobných moravských mestách Valašská Bystřice a Chlumec nad Cidlinou.

V neposlednom rade ďakujeme za spoluprácu Dychovému orchestru, ktorý dnes účinkuje v menšej forme ako Tanečný orchester Valaská. V spolupráci s ním a najmä zásluhou Janka Jenču, sme absolvovali mnoho vystúpení bok po boku, vydali spoločné CD a máme mnoho spoločných zážitkov z našich ciest po Slovensku a Morave. A nezabudnuteľnými zostanú spomienky na naše spoločné karnevalové zábavy.

Veľké ďakujem patrí vedeniu obce za finančnú a materiálnu pomoc a podporu nášho spevokolu počas 20 rokov nášho pôsobenia. Ďakujeme aj predsedovi MO MS Valaská, Matúšovi Magerovi za pomoc a podporu.

Považujeme za česť, že Ústredie Matice slovenskej v Martine ocenilo náš spevokol Zlatou medailou  Matice slovenskej za rozvoj kultúry doma i v zahraničí.

členovia Spevokolu Lipka

 

2022-12-01T11:06:19+00:001 decembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X