Spolok Slovákov v Poľsku podporil Maticu slovenskú v súčasnej situácii


//Spolok Slovákov v Poľsku podporil Maticu slovenskú v súčasnej situácii

Spolok Slovákov v Poľsku vyjadruje podporu Matici slovenskej v súvislosti s návrhom na zníženie dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o 23%, s ktorým táto národná inštitúcia nesúhlasí, keďže by znamenal značné oklieštenie jej činnosti. Matica slovenská je totiž jediná inštitúcia svojho druhu na Slovensku, založená na národnom princípe, s výrazným historickým akcentom a s presahom aj do zahraničia. Má zásluhu na pestovaní a kultivovaní slovenského jazyka, vzdelávaní a vytváraní hodnotového systému založeného na národnom princípe, ako aj budovaní, udržiavaní a kreovaní slovenského národného povedomia. V minulosti i dnes sa v rámci možností usiluje implementovať tieto hodnoty tiež medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, vrátane Slovákov v Poľsku. Obávame sa, že likvidácia činnosti Matice slovenskej, ktorá jej pri tak rapídnom znížení finančných prostriedkov hrozí, nielenže eliminuje jeden z historických pilierov slovenskej svojbytnosti, ale zároveň spôsobí relativizáciu národných hodnôt, pričom národ, ktorý si neváži sám seba, je aj v zahraničí inými národmi vnímaný ako národ, ktorý nie je hodný úcty. Preto veríme, že aj v tejto ťažkej dobe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nájde primerané finančné prostriedky i morálnu podporu na fungovanie Matice slovenskej.

V Krakove, 11. novembra 2020

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku

Agáta Jednžejčíková, šéfredaktorka krajanského časopisu Život

Milica Majeriková-Molitoris, šéfredaktorka vedeckej ročenky Almanach Slováci v Poľsku

2020-11-13T08:07:26+00:0012 novembra 2020 |Zahraničie|
X