Spolupráca ECAV Dolného Kubína a Tešína za matičnej účasti


/, Žilinský kraj/Spolupráca ECAV Dolného Kubína a Tešína za matičnej účasti

V polovici novembra 2019 sme sa spolu so zástupcami Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín zúčastnil v Tešíne (Poľsko) na odhalení pamätnej tabule štyrom Slovákom, významným predstaviteľom štúrovskej generácie: J. M. Hurbanovi, M. M. Hodžovi, Ľudovítovi Štúrovi a J. Kalinčiakovi. Pre mňa, ako lokálpatriota, to bola najmä snaha hlbšieho spoznania jednej životnej epochy Janka Kalinčiaka, môjho krajana, rodáka zo Záturčia, ktorého nielen kultová humoreska Reštavrácia, ale celé jeho dielo je aktuálnym posolstvom ešte aj v dnešných časoch. Len v Tešíne som sa dozvedel ďalšie súvislosti, ktoré by mohli byť nielen nasledovaniahodným príkladom, ako by mohla fungovať cezhraničná spolupráca regiónov, ale aj príkladom významu Višehradskej štvorky pre celú Európu.

Za všetkým stoja dva cirkevné zbory v Dolnom Kubíne a Tešíne, ktoré v rokoch 2017 – 2018 pri príležitosti 500. výročia reformácie realizovali spoločný projekt „Spoločne putujeme už 500 rokov“.

V rámci projektu bol staticky zachránený a generálne opravený nielen kostol v Dolnom Kubíne, na archív upravené časti objektu Kostola Ježišovho v Tešíne, zmodernizovaná knižnica Synody ECAV, zmodernizované Múzeum protestantizmu a zrekonštruované historické náhrobné platne, ale aj vydaná publikácia o významnej osobnosti spoločných dejín Jurajovi Tranovskom v jazykoch poľskom a slovenskom (Cesty Juraja Tranovského), vytvorený kultúrno-turistický sprievodca po významných miestach spoločnej cezhraničnej 500-ročnej histórie v anglickom, nemeckom, poľskom a slovenskom jazyku. (Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou.)

Podľa toho, s akým dôrazom sa nielen tešínski, ale aj kubínski organizátori zhostili organizácie slávnostného podpísania dohody o partnerstve medzi dvomi cezhraničnými cirkevnými zbormi, ako aj účasťou významných cirkevných aj štátnych predstaviteľov oboch štátov sa zdá, že spolupráca dvoch cirkevných zborov prerastá do málo vídaného prehlbovania cirkevnej a kultúrnej spolupráce dvoch národov. Na slávnostných službách na Božích, ako aj neskoršom odhalení pamätnej tabule slovenským dejateľom pri príležitosti 170. výročia revolúcie 1948 – 1849, národného obrodenia Slovákov, na budove evanjelického gymnázia, kde Janko Kalinčiak pôsobil ako riaditeľ, sa zúčastnili okrem kňazov oboch cirkevných zborov vedených Rastislavom Stančekom a Marcinom Brzóskom, aj Adrian Korczago, evanjelický biskup Tešínskej diecézy, Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Tomáš Kašaj, generálny konzul v Krakove, Magda Vášaryová, bývalá veľvyslankyňa v Poľsku, ako aj primátori oboch miest Ján Prílepok a Gabriela Staszkiewicz. Ako posolstvo vyznel prejav biskupa Adriana Korczagu pri odhaľovani pamätnej tabule, kladúci dôraz na dôležitosť významu slobody pre každy jeden národ. Kultúrnym obohatením bolo tiež vystúpenie speváckeho súboru UNA CORDA z Dolného Kubína, vedeného Romanou Šumskou, ako aj divadelná etuda „Rooting“ v podaní študentov evanjelického gymnázia.

Mňa osobne veľmi zaujala popoludňajšia panelová diskusia s názvom „Sloboda pre národ – sloboda pre ľudí“, na ktorej sa okrem dvoch biskupov zúčastnil aj historik Józef Szymeczek z Ostravskej univerzity, historik Wacław Gojniczek zo Sliezskej univerzity v Katowiciach; Krzysztof Nowak, vedúci Katedry moderných dejín po roku 1945 Sliezskej univerzity v Katoviciach a Zbigniew Machej, básnik a prekladateľ slovenskej literatúry a bývalý riaditeľ poľského inštitútu v Bratislave.

Išlo o neformálnu diskusiu, kde účastníci analýzou historických vzťahov medzi Slovákmi, Čechmi a Poliakmi rozoberali tému smerovania súčasného aj možného budúceho vývoja, ktorý rozhodne nie je iba bezproblémový. Moje priblíženie akcie, ktorú hodnotím naozaj superlatívmi, zakončím konštatovaním, že Matica slovenská bola na podujatí zastúpená, čo poukazuje na jej univerzalitu, a to tak interkonfesionálnu, ako aj v rámci slovanstva všeobecne.

 

Tibor Čierny

 

X