Spolupráca Matice slovenskej s priaznivcami jednej stopy


/, Prešovský kraj/Spolupráca Matice slovenskej s priaznivcami jednej stopy

V dňoch 28. – 29. augusta 2020 v Michalovciach a Zemplínskej Šírave prebehla bodovacia súťaž Majstrovstvá Slovenska v mototuristike. Na tomto podujatí participovalo aj OP MS Vranov nad Topľou spolu s Hencovským oddielom Gvargija, ktorí zabezpečovali časť programu.

V doobedňajších hodinách sa konala spanilá jazda, ktorej jedna zo zastávok bola na vojenskom cintoríne Červenej armády v Michalovciach. Hencovský oddiel Gvardija, odetý v dobových uniformách, zabezpečili čestnú stráž pri pietnom akte kladenia vencov padlým hrdinom pri príležitosti SNP. Program pokračoval spoločným obedom a návštevou michalovského múzea. Ďalšie ich kroky viedli na slnečnú Zemplínsku Šíravu do strediska Kaluža, kde matičiari zabezpečili výstavu vojenských artefaktov, či už výstroje, výzbroje, malej vojenskej techniky a militárii s odborným výkladom  a krátkou prednáškou o SNP.

Matica slovenská má v podstate rozsiahly záber, svojou činnosťou zastrešuje široké spektrum kultúrnych, spoločenských, či športových podujatí.  Svojou činnosťou vie osloviť verejnosť, poukazuje na uchovávanie tradícií, čím prispieva k vedomiu, že aj dnes, v 21. storočí, svojou činnosťou je veľmi potrebná.

Autor: Mgr. Miroslav Gešper

2020-09-23T16:39:17+00:0023 septembra 2020 |Košický kraj, Prešovský kraj|
X