Spolupráca MO MS so školami


//Spolupráca MO MS so školami

SPOLUPRÁCA  MO MS  v BREZNE so ŠKOLAMI, s mládežou od 6 – 18 rokov sa vydarila

MO MS s finančnou podporou Matice slovenskej Martin a mesta Brezna uskutočnil realizáciu dvoch projektov pod názvami :

  1. Malý – veľký tvorca a IMPROhrdinovia
  2. SLOVENSKO – vlasť moja.

Záverečné vyhodnotenie obidvoch projektov sme uskutočnili v dôstojných priestoroch Synagógy v Brezne. Vyhodnotenie bolo uvedené prezentáciou projektu IMPROhrdinovia, v ktorej sa predstavili študenti Gymnázia J.Chalupku Brezno a Obchodnej a Hotelovej akadémie Brezno, pod vedením lektorky Mgr.Moniky Necpálovej. Študenti absolvovali štyri tréningy improvizácie, kde si cibrili komunikačné schopnosti ako správne používať slovenský jazyk, spolupracovať a nadobudli i vedomosti o slovenských spisovateľoch Andrejovi  Sládkovičovi, Vladimírovi Mináčovi  a Terézii Vansovej pri príležitosti ich významných tohoročných výročí.

Po skončení verejnej prezentácie, v druhej časti boli vyhodnotené výtvarné práce prvého projektu, kde sa žiaci ZŠ a ZUŠ zahrali na ilustrátorov, ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárňovali najznámejšiu knižnú hrdinku Eleny Čepčekovej Medušku, pri príležitosti jej nedožitých 100. narodenín. Do súťaže predložilo svoje ilustrácie 185 detí nielen z breznianskych základných škôl ale aj z Valaskej a Heľpy.

Výtvarné práce sú sprístupnené spolu s výtvarnými prácami druhého projektu SLOVENSKO – vlasť moja , pred vstupom do matičnej kancelárie v Horehronskom múzeu v Brezne.

V druhom projekte SLOVENSKO – vlasť moja mali možnosť žiaci prvého i druhého stupňa Základných škôl vyjadriť svoj vzťah k Slovensku, ako k svojej vlasti. Mohli tak urobiť poéziou, prózou alebo maľbou. Táto možnosť bola MO MS ponúknutá 22 školám okresu Brezno. Z toho sa zúčastnilo 9 škôl predložením 177 prác. Aj keď je to bilancia pekná, mrzí nás, že len v 6 školách predložili našu výzvu žiakom riaditelia škôl, v troch ďalších sa žiaci dozvedeli len od matičiarov. Dúfame, že to nebolo z nezáujmu o danú tému, ale z iných dôvodov. Z prác žiakov už druhého stupňa ZŠ vidíme, že cítia, vnímajú ten nepokoj, ktorý v našej súčasnosti je. Dôkazom toho je i priložená báseň Alexa Predajnianskeho, žiaka IX.ročníka ZŠ Jaroslava Simana z Valaskej.

SLOVENSKO – verš

S hrdosťou môžeme povedať, že sa nám podarilo realizáciou uvedených dvoch projektov zapojiť takmer 400 nadaných žiakov a študentov do vlasteneckej témy. Potešila nás  účasť člena celoslovenského výboru  PaedDr. Matúša Mageru, predsedu Krajskej rady MS Jána Brloša, ako i plná sála mládeže, pedagógov, rodičov i matičiarov. Všetci si uvedomujeme že práca s mládežou je jednou z najvážnejších úloh Matice slovenskej i v dnešných dňoch.

Za MO MS Mária Macuľová

2022-11-21T15:05:04+00:0021 novembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X