Spomienka na 100. výročie smrti generála Štefánika v Šuranoch


//Spomienka na 100. výročie smrti generála Štefánika v Šuranoch

Centrum mesta Šurany od roku 1934 zdobí bronzová socha Milana Rastislava Štefánika, odhalená pri príležitosti 15. výročia jeho tragickej smrti. I keď ju zmenou politických režimov postihol smutný osud, od roku 1989 sa pri nej každoročne konajú pietne spomienky, aby sme si uctili najvýznamnejšiu osobnosť novodobej slovenskej histórie.

V piatok 3. mája 2019 sa verejnosť a hostia zúčastnili na tejto slávnostnej a dôstojnej spomienke. Medzi hosťami boli predstavitelia mesta Šurany vedení primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom, Mgr. Eva Smolíková – poslankyňa národnej rady SR a podpredsedníčka Slovenskej národnej strany, Eva Milučká – predsedníčka Maríny – Klubu žien Slovenskej národnej strany a krajská predsedkyňa klubu Marína Vladimíra Bartovičová, podplukovník Ing. Richard Király – veliteľ 13. mechanizovaného práporu z Levíc a Dobrovoľný hasičský zbor Šurany.
Program začal preletom lietadla ponad mestom, ktorý na Štefánikovu počesť uskutočnil Letecký klub Šurany s pilotom Ivanom Sepešim. Vojenské pocty a akt kladenia vencov vyvolával v mnohých silný pocit vlastenectva. Po hymne v podaní ženského speváckeho zboru Kantáta a Dychovej hudby Šurany nasledovalo predstavenie Štefánikovho života v príhovore riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Šurany a podpredsedu MO MS Šurany RNDr. Miroslava Eliáša. Predseda MO MS a riaditeľ Domu Matice Slovenskej Šurany Vašek Valenta v rámci svojho príhovoru predniesol Krčméryho báseň Štefánikova matka. O tom, že osobnosť generála Štefánika je základným pilierom slovenskej štátnosti a o jeho morálnom vzore hovorila vo svojom príhovore Eva Smolíková. Spevácky zbor Kantáta Dychová hudba sa predstavili niekoľkými hymnickými piesňami a pochodovými skladbami.

Miestny odbor Matice slovenskej vydal pri tejto príležitosti pohľadnicu a verejnosť mohla získať aj iné pamätné predmety. Program pokračoval v Spoločenskom dome prehliadkou detských výtvarných prác a premietnutím dokumentárneho filmu o Štefánikovi.

RNDr. Miroslav Eliáš,
podpredseda MO MS Šurany
Foto Renáta Kozlíková

2019-05-16T12:04:57+00:0016 mája 2019 |Nitriansky kraj|
X