Spomienka na 117. výročie narodenia Antona Prídavka


//Spomienka na 117. výročie narodenia Antona Prídavka

Pri príležitosti 117. výročia narodenia Antona Prídavka si túto výnimočne všestrannú osobnosť uctili zavesením venčeka k jeho buste a pamätnej tabuli riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Košice Michal Matečka s matičiarmi. Skupinke matičiarov v krátkej prednáške priblížil osobnosť Antona Prídavka a spomenul niektoré momenty z jeho života.

Anton Prídavok je rodákom z Kežmarka, kde sa narodil 28. mája 1904, ale s našimi Košicami je neodmysliteľne spätý. Žil a tvoril tu takmer jednu dekádu zo svojho žiaľ veľmi krátkeho života. Busta a pamätná tabuľa sa nachádzajú na dome, v ktorom žil a tvoril.

Anton Prídavok bol činorodý kultúrny osvetový pracovník, básnik, prozaik, publicista, organizátor literárneho života a predovšetkým priekopník rozhlasového vysielania na východnom Slovensku. Do Košíc sa prisťahoval mladučký 19-násťročný Prídavok v roku 1923. Pôsobil tu ako pedagóg a stal sa dôležitou súčasťou kultúrno-spoločenského života. Činnosť vyvíjal aj v Slovenskej lige na Slovensku, kde založil literárno-dramatické oddelenie a v rokoch 1927-1932 bol jej oblastným tajomníkom. Stal sa členom aj nášho vtedy jediného Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Keď v decembri v roku 1926 vznikol Literárny odbor MO MS v Košiciach, s vervou sa do jeho činnosti zapojil aj Anton Prídavok. Nosil v sebe ideu, že stmelí všetkých literátov na východnom Slovensku. Žiaľ plány boli veľké, no nenaplnené. Úspešným činom bolo ale vydanie Almanachu Literárneho odboru. Okrem toho sa Prídavok pričinil o vydávanie časopisu Strom. Bol zakladateľ Spoločnosti milovníkov slovenčiny a ochotníckeho divadelného krúžku v Košiciach. Keďže pri jeho mene sa pamätníkom vybaví v hlave slovo rozhlas, v rokoch 1932-1938 bol tajomníkom a redaktorom československého rozhlasu v Košiciach. Veľmi ťažko niesol výsledok Viedenskej arbitráže, ktorá mesto Košice pričlenila do Horthyovského Maďarska. Svoje pocity preniesol aj do svojich básni. Keďže v Košiciach sa už nemohol realizovať, odišiel do Prešova aj s rozhlasovým vybavením a vybudoval tam rozhlasové štúdio, ktorého bol riaditeľom. V roku 1940 založil ochotnícky krúžok Záborský. Už v Prešove sa zapojil do protifašistického odboja. Pre potreby povstaleckého Slobodného slovenského vysielača dal tajne do Banskej Bystrice v roku 1944 preniesť prenosnú aparatúru, literárny a hudobný archív. Preto bol zbavený funkcie riaditeľa. Odišiel teda do Banskej Bystrice, aby mohol realizovať slobodné vysielanie.

Osud človeka do istej miery formuje aj obdobie do ktorého sa narodí. Anton Prídavok sa narodil do ťažkých časov, ale svojou húževnatosťou dokázal veľké veci a jeho pozostalosť nás sprevádza dodnes. Za jeho prácu, ktorú vykonal počas svojho krátkeho života mu patrí naša úcta a predovšetkým vďaka. Ako katolík sa riadil kresťanskými hodnotami a neváhal sa postaviť zlu, ktoré v tom čase predstavovala rozmáhajúca sa Nemecká ríša. Oslobodenia a lepších časov sa už nedožil. Po potlačení povstania bol v januári 1945 zatknutý gestapom. Väznili ho, mučili a vypočúvali a tieto útrapy sa podpísali aj na jeho zdraví. Posledné tri mesiace jeho života bol hospitalizovaný v nemocnici v Ružomberku. Len štyri dni po ukončení druhej svetovej vojny vo veku nedožitých 41 rokov, jeho mladý život vyhasol.

V roku 1947 mu bola udelená štátna cena in memoriam za rozhlasovú činnosť v národnooslobodzovacom boji. 7. mája 2020 bol spolu so 6 ďalšími matičiarmi, ktorí sa angažovali v boji proti nacizmu a fašizmu ocenený in memoriam Zlatou cenou Matice slovenskej.

Michal Matečka, riaditeľ DMS Košice

Foto: Martina Matečková

Bez jazykovej korektúry

 

2021-07-19T14:18:22+00:0019 júla 2021 |Košický kraj|
X