Spomienka na Antona Emanuela Timka v Haliči


//Spomienka na Antona Emanuela Timka v Haliči

27. júna 2022 sa v Haliči uskutočnilo spomienkové podujatie na počesť slovenského učiteľa a spisovateľa Antona Emanuela Timka. Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule tomuto autorovi rôznych literárnych a prírodopisných diel na budove niekdajšej školy.

Anton Emanuel Timko, známy aj pod pseudonymom Perohryz (ako sa tiež volala postava z jeho fantastických cestopisov) pochádzal z obce Selce pri Banskej Bystrici. Jeho životná dráha sa však spojila aj dedinou Halič. Timko tu pôsobil ako pomocný učiteľ a práve tu sa zároveň oženil s tunajšou rodáčkou Pavlínou Lipčejovou, ktorá pochádzala zo starého šľachtického rodu. Od roku 1869 pôsobil Timko v Podkriváni, kdev roku 1903 zomrel. V tejto dedine na pomedzí Novohradu a Podpoľania je zároveň pochovaný.

Na podujatí privítal zúčastnených starosta Haliče Alexander Udvardy. Medzi hosťami bol aj starosta Podkriváňa Jozef Malatinec. Akcie sa zúčastnili taktiež členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová, Erika Ferenczová a Ladislav Kováčik, ktorí zároveň položili veniec k novoosadenej pamätnej tabuli.

S hlavným prejavom objasňujúcim život a dobu spisovateľa Timka vystúpil environmentalista RNDr. Jozef Klinda. Účastníci akcie sa vybrali aj na krátku prechádzku po Haliči, v rámci ktorej sa zastavili aj pri dome, v ktorom bývala Pavlína Lipčejová.

Anton Emanuel Timko patril doteraz v podstate k zabudnutým postavám slovenského literárneho života v 19. storočí. Jeho dielo však bolo mimoriadne pestré a bohaté – okrem literárnych diel (medzi nimi boli aj diela určené aj pre deti) písal aj prírodopisné, hospodárske či lesnícke príspevky. Starosta Udvardy na podujatí uviedol, že Timko bude zaradený do oficiálneho zoznamu najvýznamnejších osobností obce Halič. Snáď možno povedať, že sa takto dostane v minulosti zaznávanému autorovi aj trochu zadosťučinenia.

Ladislav Kováčik

Foto: Milan Alberti

2022-07-01T15:44:09+00:001 júla 2022 |Banskobystrický kraj|
X