Spomienka na J. M. Hurbana a jeho dobrovoľníkov


//Spomienka na J. M. Hurbana a jeho dobrovoľníkov

V utorok 19. marca 2024 sme si s úctou pripomenuli 207. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významnej osobnosti slovenských dejín. Pri jeho buste na Hlavnej ulici v Košiciach sme položili veniec. Hurban bol všestranný človek – bojovník za národné práva, spisovateľ, novinár, evanjelický kňaz, prvý predseda Slovenskej národnej rady.

Spomienkou sme sa vrátili aj k 175. výročiu príchodu J. M. Hurbana a Ľudovíta Štúra do Košíc, kedy tu verbovali dobrovoľníkov pre slovenskú dobrovoľnícku výpravu.

Štúr prišiel do Košíc 24.2.1849 a Hurban 28.2. Pred Dómom sv. Alžbety na mieste bývalého trhoviska predniesol krátku reč k zhromaždeniu.

Hurban, Štúr a ich spolupracovníci zohrali kľúčovú úlohu v boji za národné práva Slovákov v 19. storočí. Boli autormi prvých politických dokumentov a prvej politickej inštitúcie Slovenskej národnej rady. Organizovali prvé povstanie Slovákov. Dali základ národným a štátnym symbolom (vlajka, hymna, čestná stráž oblečená v hurbanovských uniformách). Podieľali sa na vzniku prvej politickej strany Slovenská národná strana i prvého spolku žien Živena. Ich odkaz by mal byť aj dnes inšpiráciou v budovaní spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti.

Pietna spomienka bola príležitosťou na tiché zamyslenie sa nad životom a dielom Jozefa Miloslava Hurbana a zároveň na vzdanie úcty všetkým, ktorí sa podieľali na formovaní slovenského národa.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

2024-04-02T14:13:57+00:002 apríla 2024 |Košický kraj|
X