Spomienka na M. R. Štefánika


//Spomienka na M. R. Štefánika

V pondelok, 6. mája 2024, sa žiaci 8B zo Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede s učiteľkou Zuzanou Brathovou zúčastnili pietnej spomienky na generála Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 105. výročia jeho tragickej smrti, ktorá sa konala v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede.

Na úvod sa žiakom prihovorila žiačka Sophia Anna Ravaszová, ktorá vo svojom príhovore priblížila Štefánikov život z trochu netradičného pohľadu. Zaspomínala si na nášho slávneho rodáka nielen ako na politika a spoluzakladateľa prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale veľkú pozornosť venovala hlavne jeho cestovateľskej, vedeckej, astronomickej a fotografickej činnosti.

Potom sa žiakom prihovorila Monika Benkovská, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede a oboznámila ich s poslaním a cieľmi Matice slovenskej. Následne so žiakmi zavesila veniec k Štefánikovej buste, pripevnenej na Dome MS.

RNDr. Monika Benkovská, Dom MS Dunajská Streda

 

2024-05-21T11:29:04+00:0021 mája 2024 |Trnavský kraj|
X