Spomienka na Martu – Myrtu


//Spomienka na Martu – Myrtu

Ivanka pri Nitre bola pôsobiskom viacerých regionálne významných osobností. Bernolákovca a správcu Tatrína v Nitrianskej stolici Mateja Tučku si ivanskí matičiari pripomínali v auguste tohto roku pri odhalení pamätnej tabule na mieste jeho odpočinku. Uvedomujúc si dôležitosť a význam osobností spätých so šírením národného povedomia, si tentoraz znovu pripomenuli aj slovenskú spisovateľku Martu – Myrtu Longauerovú. Už dvanásť rokov zotrvávajú pri organizácii súťaže v detskej recitácii. Literátku a národnú buditeľku si pripomínajú spôsobom, ktorý aj jej samej bol azda najbližší.

Na podujatí sa zúčastnilo tridsaťtri detí zo ZŠ Ivanka pri Nitre, z toho dvaja predškoláci z Ivanky pri Nitre. Moderátorským slovom podujatie sprevádzala členka MS a učiteľka Alena Černíková. O hodnotenie sa postarali porotkyne Anna Majdánová, Ing. Eva Privitzerová a PhDr. Ingrid Meňky, ktoré sa aktívne venujú písaniu, recitácii či pedagogickej práci s deťmi a mladistvými.

V kategórii mladší žiaci sa v poézii úspešne umiestnili na treťom mieste Nela Konigová, na druhom mieste Lucia Lenčéšová a prvé miesto získala Adela Parkányiová. Rovnako aj Maurício Veszprémi bol ohodnotený prvým miestom, ten bol zároveň jediným zástupcom svojej kategórie s prózou. V kategórii starší žiaci sa s poéziou umiestnili Mário Oršula, Dominika Borotová a prvé miesto bolo udelené Natálii Hradeckej. V próze sa umiestnili Karolína Malá, Kvetka Jasníková a Hana Múková, ktorá bola najlepšou vo svojej kategórii, a preto získala prvé miesto. Veľký obdiv zo strany poroty, ale aj spolužiakov získal Filipko Oršula, ktorý napriek svojmu hendikepu prispel do súťaže svojím prednesom básne. Každý zúčastnený získal za odmenu knihu a vecné ceny. O bohaté občerstvenie sa postarala predsedníčka MO MS Ivanka pri Nitre Margita Račková a spolu s matičiarmi a dobrovoľníkmi z obce zabezpečili aj všetky organizačné práce. Za finančnú podporu ďakujú Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Obci Ivanka pri Nitre.

autorka článku aj fotografií: Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

4

2019-11-12T21:10:09+00:0012 novembra 2019 |Nitriansky kraj|
X