Spomienka na návrat Novoklenovčanov


//Spomienka na návrat Novoklenovčanov

2. mája 2022 uplynulo 75 rokov od návratu Novoklenovčanov na Slovensko. Túto udalosť si pripomenuli rodáci z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce a z ďalších susedných obcí južného Gemera v nedeľu 1. mája 2022 na službách Božích v evanjelickom kostole v Králi. Liturgoval a kázal domáci farár Mgr. Marcel Ištván. V kázni na text 23. žalmu  pripomenul, že Pán Ježiš ako dobrý Pastier sprevádzal Novoklenovčanov na ich pútnickej postati po celých 120 rokov prežitých v inonárodnom prostredí na Podkarpatskej Rusi,  tak aj pri ich návrate do vlasti otcov – na Slovensko.

Pietna spomienka sa konala po skončení služieb Božích pri pamätníku Novoklenovčanov v areáli kostola v Králi. Tichú spomienku takmer 50 účastníkov venovalo nielen  predkom, ktorých prach spočíva na cintoríne v Novom Klenovci ale i  Novoklenovčanom, ktorí  opustili túto časnosť od nášho posledného stretnutia rodákov v roku 2017. V príhovore predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi Michala Hrušku st. zazneli i slová, ktoré zanechal na poslednej strane knihy Kronika bez konca náš rodák Ján Turis: „Nezabudnite! Nezabudnite, že ste potomkovia ľudí, ktorí urobili zázrak – oživili pôdu, postavili veľa domov, od základu vybudovali  novú dedinu. Ľudí, ktorí 120 rokov bránili a ubránili svoje národné povedomie, zachovali si slovenskú reč a vieru svojich evanjelických predkov. Nezabudnite na neveľkú, ale krásnu dedinu, ktorá niesla hrdo svoj názov – Nový Klenovec. Nezabúdajte a nedajte zabudnúť ani svojim deťom.“ Komorným programom  prispel  ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce.  Za Miestny odbor Matice slovenskej v Králi jeho predseda Michal Hruška st. spolu s Jánom Antalíkom a bratom farárom Marcelom Ištvánom  položili k pamätníku Novoklenovčanov veniec.

Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli i výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a v závere zaznela pieseň z Evanjelického spevníka „Ó, Pane drahý, čuj naše túžby…“, ktorú spoločne zaspievali všetci účastníci  pietnej spomienky.

Ing. Zuzana Hrušková, členka MO MS v Králi

2022-05-05T13:14:35+00:005 mája 2022 |Banskobystrický kraj|
X