Matičiari nezabúdajú


//Matičiari nezabúdajú

Pietnou spomienkou obetiam 1. svetovej vojny z príležitosti 104. výročia jej  ukončenia si 11. novembra 2022 uctili občania Valče pamiatku 13. obetí – mužov, ktorí zo 109 povolaných z dediny do vojny stratili to najcennejšie, svoje životy. Ich telesné zostatky sú roztrúsené na bojiskách po celej Európe.  Miestne kroniky a podklady z Ústavu vojenskej histórie v Prahe boli podnetom pre ich symbolické sústredenie do rodnej obce.  Niekoľkoročná snaha člena MO Matice slovenskej vo Valči a člena Vlastivedného odboru MS  Jaromíra Meriača vyústila v myšlienke, ktorú prijalo valné zhromaždenie MS v roku 2020 aj 2021 na vyhotovenie pomníka s  menami obetí a tabuľou so zhrnutím následkov  vojny na našu obec.  Vpracovaný návrh na vyhotovenie dobového pamätníka z lomovej žuly umiestneného v pietnej zóne v areáli pamätníka obetí 2. Sv. vojny prijala obec, avšak v realizácii nepokračovala.  Po roku  nepochopenia sa nakoniec autor po odobrení Krajským pamiatkovým úradom a Úniou vojnových veteránov rozhodol k realizácii vlastnými silami bez akejkoľvek podpory na  vlastné náklady. Nepochopením zástupcov obce a nesúhlasom o jeho dôstojné umiestnenie sa zatiaľ nachádza na dvore rodinného domu autora. Ten oslovil, tak ako v minulom roku,  aj teraz priateľov, sympatizantov histórie pozvaním na vzdanie úcty obetiam pietnou spomienkou.  Pozvanie s vďakou a ocenením prijali členovia Únie vojnových veteránov, minulí a súčasní starostovia obce, miestny kňaz a matičiari. Úvod a privítanie za zvukov reprodukovanej fujary vykonal pozývateľ. Za zvukov spievanej Slovenskej hymny s doprovodom  klávesového nástroja veteráni položili na pamätník veniec a zapálili sviečky. Modlitbou s prítomnými  miestny kňaz Štefan Barilla , starostka obce Mária Ondráčková a veterán Peter Andreánsky vzdali úctu obetiam.  Príhovor hostiteľa o historickom boji Slovákov k vytúženému vzniku samostatného štátu doplnil atmosféru stretnutia. Zástupca veteránov vyzdvihol potrebu stretávania pri  významných výročiach a pripomínania krutých vojnových udalostí, obetí boja za slobodu terajšej a budúcim generáciám. Zdôraznil, že vojenské misie armády SR nezabili jediného človeka, ale zachraňovali a pomáhali vojnou trpiacim deťom a obyvateľstvu v rôznych krajinách.  Pripnutím symbolického kvetu  vlčieho maku na golier  prítomným  pripomenuli  hrdinstvo vojakov a vzdávajú im takto úctu. Kvet vlčieho maku si zvolila do svojho znaku aj Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky.

Ján Lučan, predseda MO MS vo Valči

Foto Jaromír Meriač

 

Fotogaléria

2022-11-15T15:36:59+00:0015 novembra 2022 |Žilinský kraj|
X