Spomienka na padlých v 1. a 2. svetovej vojne


//Spomienka na padlých v 1. a 2. svetovej vojne

V obci Abrahám je už tradíciou pripomenúť si padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Nebolo tomu inak ani v t.r., keď v nedeľu, 5. mája 2024, bola v Rím. kat. kostole v Abraháme sv. omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Počas omše boli prečítané zoznamy padlých obyvateľov a taktiež židovských spoluobčanov bývajúcich v obci Abrahám.

Po sv. omši sa obyvatelia  zišli pri pomníku padlých pri kostole, kde nasledovalo kladenie vencov. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky. Po nej sa prítomným prihovoril starosta obce Tibor Ležovič a správca farnosti d.p. Ondrej Chrvala. Potom už za zvukov smútočnej hudby starosta obce Tibor Ležovič za obyvateľov obce a Anna Klementová, predsedníčka MO Matice slovenskej, za Maticu slovenskú položili vence k pomníku padlých.

Nezabúdajme a s úctou vždy spomínajme na padlých v 1. a 2. svetovej vojne. Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoji.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2024-05-09T14:31:42+00:009 mája 2024 |Trnavský kraj|
X