Spomienka na tragické udalosti v obci Petrovce


//Spomienka na tragické udalosti v obci Petrovce

Obyvatelia obce Petrovce si 7. septembra 2019 pripomenuli 75. výročie vypálenia svojej obce Petrovce nemeckými jednotkami, čo bola jedna z najtragickejších udalostí nielen počas vojny, ale aj v celých dejinách obce. Podľa slov hlavnej organizátorky riaditeľky ZŠ Petrovce Mgr. Júlie Ivanovej si takto nielen obyvatelia obce Petrovce, ale aj okolitých obcí s pravidelným intervalom piatich rokov pripomínajú tieto pohnuté časy. Na podujatí ďalej participovala obec Petrovce, zastúpená starostom Ing. Jánom Jenčom, a predseda ZO SZPB Ing. Milan Petro. Základná škola pozvala na podujatie vzácneho hosťa predsedu MS Mariána Gešpera, ktorý priblížil žiakom okrem vojnových aj ďalšie národné výročia, ktoré sa viažu k roku 2019 a dejinám Matice slovenskej.

Pre mladých študentov pripravila základná škola nevšednú turistickú trasu, ktorá smerovala od obce Petrovce a to od bývalého vojnového improvizovaného letiska do blízkych lesov. Na rozdiel od minulosti počas prestávok mladí matičiari priblížili divákom krátkymi scénkami príbehy, ktoré sa viažu k hornému Zemplínu. Najväčší potlesk zožal matičný divadelník Peter Čeledinský. Zaujímavosti a pozoruhodné peripetie spred 75 rokov odprednášal niekoľkým triedam žiakov blízkych škôl znalec miestnej histórie Milan Böhmer z obce Bystré.

 Mgr. Martin Hajník

Foto: Marián Gešper

2019-09-16T14:04:30+00:0016 septembra 2019 |Prešovský kraj|
X