Spomienka na významné osobnosti


//Spomienka na významné osobnosti

V Liptovskom Mikuláši si každoročne pripomínajú  v predvečer Sviatku všetkých svätých významné osobnosti pochované na Vrbickom cintoríne. Podujatie pripravujú mikulášski matičiari, spoločne s Mestom Liptovský Mikuláš, Akadémiou ozbrojených síl SR M. R. Štefánika a rímsko-katolíckou a evanjelickou a.v. cirkvou. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Matičiari a mikulášska verejnosť sa stretli na cintoríne v pamätný deň 28. októbra, deň vzniku Československej republiky v roku 1918. Tradičné spomienkové stretnutie moderovala členka matičného divadelného súboru Jela Hendlová. Na úvod zaspieval matičný spevokol SENIOR, báseň od Jána Kostru zarecitoval predseda KR MS ŽSK Milan Stromko. Moderátorka privítala hostí, primátora mesta a poslanca NR SR Jána Blcháča, viceprimátora a poslanca krajského zastupiteľstva ŽSK Rudolfa Urbanoviča, viceprimátora Ľuboša Triznu, rektora AOS M. R. Štefánika generála Putera, podpredsedu MS Mareka Nemca a predsedu MO MS Ferdinanda Chovanca,  zborového evanjelického a. v. farára Mariána Bochničku a rímsko-katolíckeho farára Jozefa Tomagu. S príhovormi vystúpili primátor mesta, ktorý poďakoval matičiarom za to, že iniciovali túto spomienku na významné osobnosti nie len liptovských, ale aj slovenských osobností. Po ňom sa slova ujal podpredseda MS Marek Nemec, ktorý pripomenul aká je dôležitá národná pamäť. Vo svojom príhovore vyzdvihol pamäť mikulášskych matičiarov a verejnosti na osobnosti ktoré sa zaslúžili o náš slovenský národ. Na mikulášskom panteóne sú pochované také osobnosti ako vedec svetového mena Aurel Stodola, predseda MSA biskup e. a. v. cirkvi Jur Janoška, verný druh Ľudovíta Štúra a J. M. Hurbana Michal Miloslav Hodža, významná slovenská maliarka Ester Šimerová-Martinčeková, básnik Kazimír Bezek, či Andrej Guoth, hudobný skladateľ Karol Ruppeldt, národovec, básnik a spisovateľ Rehor Uram Podtatranský, zakladateľ prvej slovenskej knižnice a prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpar Fejérpataky Belopotocký. Potom sa prítomní odobrali k ekumenickému krížu, kde obaja páni farári predniesli modlitby a svoje príhovory a matičný spevokol zaspieval nábožnú pieseň Blíž k tebe Bože môj. Pri kríži boli položené vence a zapálili sa sviečky. Potom sa predstavitelia mesta a Matice slovenskej premiestnili na vojenský cintorín Háj-Nicovo, kde si uctili padlých českých, slovenských a sovietskych vojakov.

Mikulášski matičiari  na Vrbickom cintoríne zapálili sviečky  významným matičiarom , ktorí odpočívajú svoj večný sen za všetkých spomeňme: spisovateľ, dlhoročného riaditeľa Dome MS v Liptovskom Mikuláši Ladislava Paška, významný ochotnícky divadelník , matičiar Karol Komandera, významný slovenský prírodovedec Ján Volko-Starohorský, básnik Ivan Laučík, poetka Margita Dobrovičová, spisovateľka Mária Rázusová-Martáková, predseda SNS, matičiar Juraj Janoška ml. Na Vrbickom cintoríne je pochovaných ešte veľa osobností, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do slovenských dejín, je len chvályhodné, že mikulášsky matičiari spolu so širokou verejnosťou nezabúdajú  a uchovávajú národnú pamäť a tak napĺňajú národný program Matice slovenskej.

PETER VRLÍK

 

2022-11-15T14:53:58+00:0015 novembra 2022 |Žilinský kraj|
X