SPOMIENKA 

Čas rýchlo beží. Uplynulo už niekoľko týždňov, čo nás navždy opustila

ELENKA PRÍDAVKOVÁ

dlhoročná členka a predsedníčka MO MS v Bánovciach na Bebravou.

Narodila sa 27. 6. 1943 v Seredi. Študovala na PF v Trnave. Väčšinu učiteľskej praxe absolvovala v Bánovciach nad Bebravou. Jej život bol naplnený poslaním učiteľky a činorodou prácou s deťmi.Predsedníčkou MO MS bola štyri volebné obdobia. Usporadúvala besedy a súťaže s národnostnou tematikou. Propagovala Slovenské národné noviny. Zaslúžila sa o osadenie pamätných tabúľ významným osobnostiam mesta – spisovateľke Elene Čepčekovej a jazykovedcovi Antonovi Jánošíkovi. Svojou dlhoročnou aktívnou prácou sa zaslúžila o zachovanie tradícií a odkazu našich predkov a o upevňovanie národného povedomia nielen členov, ale aj občanov mesta.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal ostáva v nás.
Svoju životnú púť skončila v Bánovciach nad Bebravou dňa 22. 10. 2018.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Spomíname na Teba s úctou a láskou.

Výbor MO MS v Bánovciach nad Bebravou

2018-12-06T17:29:28+00:006 decembra 2018 |Trenčiansky kraj|
X