Spomienková slávnosť – 27. výročie samostatnosti Slovenskej republiky


//Spomienková slávnosť – 27. výročie samostatnosti Slovenskej republiky

             MO MS v Levoči so svojimi členmi a sympatizantmi každoročne organizuje spomienkovú slávnosť pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky SR turistickú vychádzku na KOHLWALD, miesto stretávania sa štúrovcov. Prvýkrát sa uskutočnila 2. januára 1993, iniciátorom bol člen MO MS v Levoči, dnes už nebohý MVDr. Aldár Brincko. Dôkazom je aj záber z tohto podujatia na Kohlwalde, vzdialenom 2 km od Levoče. Pri svojej maloletej dcére vyslovil myšlienku: „Vieš, Vierka, ja by som si prial, aby sa táto tradícia zachovala aj do budúcnosti.“ MO MS v Levoči jeho prosbe vyhovuje, v tomto roku už 27-krát.

Spomienkovú slávnosť sme zahájili hymnou SR v centre Levoče pri soche Ľ. Štúra, kde prítomných privítala predsedníčka MO MS Anna Petreková. Vyzdvihla význam vzniku samostatnej SR, po ktorej túžili generácie dcér a synov našej slovenskej vlasti. Vyslovila tiež, aby predstavitelia vlády a NR SR oplývali duchom múdrosti a prezieravosti, spravodlivosti, obetavosti a pevnosti, aby boli znášanliví, vzájomne sa ctili, pomáhali si a boli tolerantní.

Po návrate z Kohlwaldu sme si pochutnali na výbornej kapustnici a teplom čaji. Celý deň spomienkovej slávnosti sme prežili nielen na vychádzke jedinečnou zimnou prírodou, ale aj spomienkami, zážitkami z minulých i súčasných dní. Bodkou za turistickou vychádzkou a spomienkovou slávnosťou boli národné piesne, najmä pieseň DAJ, BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI.

 

Text: Anna Petreková

Foto: Mgr. Marcela Kuľová, MO MS v Levoči

 

2020-02-27T10:38:54+00:0027 februára 2020 |Prešovský kraj|
X