Spomienkové pásmo významných osobností v roku 2019


//Spomienkové pásmo významných osobností v roku 2019

Rok 2019 bol rokom 100. výročia oživotvorenie Matice slovenskej, 9 Miestnych odborov MS na Slovensku si pripomínalo 100.výročie svojho založenia. Jedným z nich bol aj MO MS v Trenčíne. To bol jeden z dôvodov pozvať si do priestorov knižnice v Bošáci 11.12.2019 dlhoročnú  predsedníčku MO MS v Trenčíne Janku Polákovú. Ako povedala, pozvanie prijala veľmi rada, pretože  tu žili a tvorili  osobnosti  hrdé na svojich predkov a svoju domovinu. Bošácka dolina je spojená s mnohými osobnosťami, ktoré zanechali nezmazateľné stopy v našich kultúrnych dejinách. A spomienkové pásmo ako dlhoročná knihovníčka uviedla tým, že ju  zaujala kniha Sedem dní  autora Ivana Machalu, rodáka zo Zemianskeho  Podhradia, venovanú jedinečnej osobnosti našich dejín Ľ.V. Riznerovi, ktorý bol vnímaný ako strýko Ľ. Podjavorinskej-bol jej prvým kritikom a podporovateľom v písaní. Ľ.V.Rizner je však nezabudnuteľný tvorca slovenskej kultúrnej práce, vynikajúci slovenský bibliograf, vedec , pedagóg a spisovateľ. Právom je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej bibliografie. Osobne ocenila publikáciu Pestré všeličo – výber z prác Ľudovíta Vladimíra Riznera, ktorú zostavil Mgr. Ján Jurák ešte pri príležitosti jeho 165.výročia narodenia. Medzi  osobnosti tohto kraja zaradila aj Drahoslava Machalu, spisovateľa, publicistu, redaktora , autora televíznych scenárov a inscenácií, ktorý najväčšie úspechy dosiahol knihou Reportér Hemingway. Napísal ju so svojim bratom Ivanom Machalom. Poctou slovenským spisovateľom je kniha  Majstri slova. (MOMS Bošáca a MOMS N.Mesto n/V. v spolupráci s D. Machalovou pripravili Spomienkové pásmo o   D.Machalovi s odhalením jeho Pamätnej tabule na jeho rodnom dome v Z. Podhradí – 2.10.2019; 5.10.2019 a 16.11.2019). Pripomenula aj smutnú storočnicu, tragické úmrtie M.R.Štefánika, ktorý bol vynikajúci astronóm, uznávaný vedec, odvážny pilot, nositeľ myšlienky česko-slovenských légii. To všetko dalo podnet k tomu, že do 27. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa s dažďom zhovára“  bola zaradená  aj téma Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Zo zaslaných prác bol vydaný zborník. J. Poláková spomenula knihu  spisovateľa Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy , venované mladosti M.R. Štefánika.  

Slovami Ľudmily Podjavorinskej z jej korešpondencie z roku 1942 začala  Jana Poláková príhovor  o jej živote a tvorbe a zdôraznila, že prvá vniesla do slovenskej literatúry, tvrdý , zdravý  podjavorinský ľud. Stalo sa prvý raz, že žene spisovateľke vyšla zbierka poézie. Bola aj prvou ženou spisovateľkou, ktorej bol  v roku 1947 udelený titul  Národná umelkyňa.  Na záver sme si vypočuli jej obľúbenú báseň, ktorá podľa nej vystihuje osobnosť spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej  – Bohémska. Autorka zároveň urobila malú výstavku z kníh osobností ktoré prednášala.

Ďalším literárnym „rozprávkovým“ pásmom bolo zorganizovanie podujatia v spolupráci s občianskym združením Ratolesť Haluzice pre MŠ v Bošáci a MŠ Zem. Podhradí 11.12.2019  a pre Lesný klub Halúzka v Haluziciach (lesnú škôlku) 19.12.2019 pod názvom  „Rozprávková babička“ s pásmom rozprávok a pesničiek v prednese babičky Márie Pogányovej, členky MOMS D. Streda (o Cupinôžke; o Rukavičke; o Kozliatkach).

Novozaložená Folklórna spevácka skupina Bosak z Bošáce/kolektívny člen MOMS Bošáca/ sa spevom vianočných kolied na námestí v Bošáci 11.12.2019 zapojila do akcie Slovensko spieva koledy, 22.12.2019 na Vianočných trhoch obce v Bošáci pásmom vianočných pesničiek a  28.12.2019 spievala vianočné koledy po domoch členov rodín v obci Bošáca, Z. Podhradie a Haluzice.

Ďakujeme za spoluprácu OcÚ Bošáca, ZO JDS Bošáca, Miestnej organizácii SČK Bošáca, Obecnej knižnici Bošáca, Ratolesť, o.z. Haluzice pri podujatiach.

Žofia Hrančová, MOMS Bošáca

2020-05-14T11:21:40+00:0014 mája 2020 |Trenčiansky kraj|
X