Spomienkové podujatie na Augusta Horislava Škultétyho


//Spomienkové podujatie na Augusta Horislava Škultétyho

Pri príležitosti 130. výročia  úmrtia Augusta Horislava Škultétyho (7.8.1819 – 21.5.1892), jedného z popredných organizátorov slovenského národného života,  významného príslušníka štúrovskej generácie, evanjelického farára, rodoľuba, básnika, literáta, zberateľa  a editora slovenskej poézie, prózy, národných  povestí  a rozprávok,  organizátora  slovenských knižníc a spolkov, jedného zo zakladateľov Prvého slovenského evanjelického  a. v. gymnázia, učiteľského semeniska (ústavu) a dievčenskej školy v Revúcej,  prvého správcu (riaditeľa) a pedagóga prvých slovenských hore menovaných stredných  škôl v Rakúsko – Uhorsku, sa v nedeľu, 22. mája konalo spomienkové slávnostné podujatie organizované Miestnym odborom  Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši. Participovali na ňom Evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Veľkom Krtíši a Občianske združenie Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho.

Spomienkové podujatie začalo  ako každý rok slávnostnými bohoslužbami, na ktorých  vo svojej, na hlboké myšlienky a úvahy podnetnej kázni,  ev. farár Mgr. Ján Ruman pripomenul význam diela  veľkokrtíšskeho rodáka Augusta Horislava Škultétyho pre slovenský národ, jeho súčasníkov, ale aj nasledujúce generácie, našu nevynímajúc. Po nich sa v krásnom historickom  chráme, pokiaľ si pamätáme, po prvý krát  uskutočnil spoločný koncert žiakov dvoch popredných umeleckých škôl v našom okrese. V slávnostnom  benefično-poetickom programe Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni a Základnej umeleckej školy vo Veľkom Krtíši sa predstavilo až trinásť  detských hudobníkov a  dve žiačky zaujali umeleckým prednesom  básní z tvorby A. H. Škultétyho. Sprevádzali ich učitelia Mgr. Miroslav Straka, Michaela Kováčová, DiS. Art. a Mgr. Art. Silvia Svákusová. Slávnostnú atmosféru dotváral svojimi vstupmi evanjelický spevácky zbor Nádej pri ECAV vo Veľkom Krtíši, ktorý dirigovala PaedrDr. Lívia Hrušková. Účastníci slávnostného podujatia odmenili účinkujúcich potleskom a prispeli do finančnej zbierky,  venovanej  na ďalšie opravy rodného domu národovca, ktoré zabezpečuje OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho.

Hosťami  boli zástupcovia ústredných  orgánov Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska, prvý podpredseda a člen predsedníctva MS, Ján Brloš, predseda krajskej rady MS a zástupca okresnej organizácie MS, rodičia a rodinní príslušníci účinkujúcich v programe. Po skončení koncertu, z ktorého si pekné umelecké zážitky odniesli návštevníci nášho historicky významného  evanjelického chrámu sa k prítomným prihovoril  Mgr. Marek Hanuska, ktorý následne spolu s ev. farárom Mgr. Jánom Rumanom,  predsedníčkou  MO Matice slovenskej Mgr. Evou Gallayovou a Mgr. Máriou Hroncovou, predsedníčkou OZ Spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši položili  veniec k pamätnej tabuli národovca na budove ev. a. v. fary.

Ďakujeme  všetkým, ktorí nezabúdajú na posolstvo života a diela nášho najvýznamnejšieho rodáka.

Za výbor MO MS vo Veľkom Krtíši PhDr. Marta Kamasová

2022-05-30T14:22:55+00:0030 mája 2022 |Banskobystrický kraj|
X