Spomienkové podujatie na počesť gen. Milana Rastislava Štefánika


//Spomienkové podujatie na počesť gen. Milana Rastislava Štefánika

V piatok 3. mája 2019 sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci uskutočnila spomienková slávnosť s prednáškou, venovaná jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ─ politikovi, vojakovi a astronómovi gen. Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Podujatie pri príležitosti 100. výročia jeho tragického a doposiaľ neobjasneného úmrtia (4. 5. 1919) spoločne zorganizovali Matica slovenská, Miestny odbor Čadca, Kysucká knižnica v Čadci a Kysucké múzeum v Čadci. Prednášku o vlastencovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pripravil historik Kysuckého múzea v Čadci a matičiar Martin Turóci, ktorý v nej obecenstvu, tvorenému prevažne študentmi Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci priblížil najvýznamnejšie momenty zo života tohto skutočného velikána slovenskej histórie. Prítomní sa mohli dozvedieť napríklad informácie o období ranej mladosti a štúdiách Milana Rastislava Štefánika, jeho odchode do Paríža, kde začal svoju takmer desať rokov trvajúcu úspešnú vedeckú kariéru astronóma. V prednáške, samozrejme, odzneli i informácie o mimoriadne významných aktivitách Milana Rastislava Štefánika v oblasti politiky diplomacie, no najmä na poli vojenskom, predstavujúcich vrchol jeho kariéry, ktoré rozhodujúcou mierou prispeli k vytvoreniu Česko-Slovenska. Po prednáške nasledovala živá diskusia, na ktorej vystúpil aj mestský poslanec Pavol Holeštiak, ktorý vo svojom pútavom príhovore priblížil menej známe, zaujímavé poznatky zo života tejto osobnosti našej histórie.

 

MUDr. Milan Pišček,
MS MO Čadca

2019-05-13T11:46:08+00:0013 mája 2019 |Žilinský kraj|
X