Spomienkové podujatie v Košiciach pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky


//Spomienkové podujatie v Košiciach pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Dňa 17.7.2022 Dom Matice slovenskej v Košiciach s Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach zorganizovali spomienkové podujatie pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

30. výročie míľnika moderných slovenských dejín aj s priamym účastníkom zápasu o samostatnosť Slovenska

Tradičným začiatkom našich podujatí je štátna hymna Slovenskej republiky. Báseň Jána Besterciho s názvom Svojej domovine predniesla predsedníčka Miestneho odboru MS Košice-Sever Anna Naštová. Programom nás sprevádzala PhDr. Soňa Kostrábová, ktorá na úvod privítala vzácnych hostí, matičiarov i nematičiarov, ktorí sa nedeľné popoludnie rozhodli stráviť s nami pri spomienke na významné výročie našich dejín. S príhovorom vystúpila riaditeľka DMS Košice Mgr. Martina Matečková. Pripomenula dlhú a strastiplnú cestu nášho malého národa v strede Európy, ktorá viedla k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Spomenula významných národovcov snívajúcich o samostatnosti, ktorých činy v prospech slovenského národa viedli napokon k vytúženému vzniku Slovenskej republiky.

Slovo následne patrilo vzácnemu hosťovi MVDr. Jozefovi Pokornému, poslancovi SNR v rokoch 1990-1992 a priamemu účastníkovi zápasu o slovenskú suverenitu, zvrchovanosť a štátnosť samostatnej Slovenskej republiky. J. Pokorný sa zúčastnil na viacerých rokovaniach, napr. v Mílovom na Morave vo februári 1992, kde sa koncipovala dohoda o spoločnom štáte. Z tohto rokovania už bolo zrejmé, že cesta za samostatnosťou sa nedá zastaviť. Spomenul viaceré iniciatívy ako 61 krokov k slovenskej identite-Zvrchované Slovensko, Štúrovú spoločnosť, Korene-Spoločnosť slovenskej inteligencie, na základe ktorých bol prijatý text Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky, ktorý vychádzal z návrhu matičiara Milana Ferka, šéfredaktora Slovenských pohľadov, matičiara Romana Kaliského, Mariána Tkáča a iných. Zdôraznil aj dôležitosť Matice slovenskej, pretože: „Matica slovenská ako celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň bola prvou inštitúciou hlásajúcou možnosť prijatia návrhu Deklarácie ako základného aktu na ceste k suverénnemu štátu slovenského národa“.

Zápas o Deklaráciu bol úspešne zavŕšený 17. júla 1992. Nasledovalo prijatie Ústavy SR dňa 1.9.1992 a dlho očakávaný vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993.

J. Pokorný zdôrazňuje: „Veľmi dôležité je, najmä pre súčasnú generáciu, pripomínať si tento významný deň pre Slovensko, ako aj počin vtedajších poslancov, ich predvídavosť a politickú odvahu“.

Spevoľubný ľud slovenský a plameň Vatry zvrchovanosti v srdciach

Aké by to bolo matičné podujatie, ak by na ňom nezazneli aj krásne slovenské ľudové pesničky. Pri našich matičných podujatiach je už našou stálicou spevácka skupina Severanky, ktoré so šarmom im vlastným spríjemnili už nejedno podujatie. Aj tentoraz zaspievali krásne pesničky zo svojho repertoáru. Zaznela aj asi najznámejšie pesnička Slovensko moje, otčina moja. Ako ďalší účinkujúci vystúpila so svojim programom folklórna skupina TRIO VIŠŇA. Bolo nám cťou, že sme mohli v Košiciach privítať dvojnásobne laureátky Makovickej struny v Bardejove. Ich repertoár tvoria rusínske piesne, abovské, zemplínske i šarišské. A keďže pôsobnosť DMS Košice zahŕňa Abov i časť Zemplína, zazneli teda abovské a zemplínske piesne. TRIO VIŠŇA aj so skvelým harmonikárom sa postaralo o skvelé spestrenie celého spomienkového podujatia. Zaspievali nádherné pesničky, z ktorých niektoré vyčarovali aj úprimný úsmev na tvárach zúčastnených hostí. Nech to tomuto skvelému zoskupeniu ešte dlho takto spieva.

Na oslavu prijatia Deklarácie sa konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali pomenovanie Vatry zvrchovanosti. Deň prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa teda na mnohých miestach Slovenska až dodnes oslavuje slávnostným zapálením vatry. V Košiciach pre dlhotrvajúce sucho prevláda zvýšené nebezpečenstvo šírenia požiaru a teda sme dostali zákaz pripraviť Vatru zvrchovanosti. Niekedy je ale symbol viac ako samotný čin a Vatra predstavujúca samostatnosť Slovenskej republiky by v našich srdciach mala živiť pokoj, vieru, lásku a nádej. Všetkým účastníkom Vatier zvrchovanosti na celom Slovensku patrí vďaka za to, že si významnú historickú udalosť pripomínajú a ctia ale zároveň je to aj podnet na vnútornú sebareflexiu.

Záver patril matičnej hymne Kto za pravdu horí. Zúčastnení potom pokračovali v družných rozhovoroch pri občerstvení. Dobrú náladu navodzovala hra na harmonike a spev pesničiek.

Ako vzdelanosť daktorého národa zrkadlí a odbleskuje sa obzvlášte v jeho spoločenskom živote, tak z druhej strany spoločenskosť je nevyhnutný prostriedok k vzdelávaniu národa.

Ján Palárik

Čo národy kedy vytvorili, to je ich pravda, ich podstata, ich duch a princíp, to sú ony samy. Tam vidí národ seba, kde sa preukázal, svojho ducha, kde ho spredmetnil. Teda história národov – čo je iné, než vychádzanie ducha zo seba samého na tento svet skutočný, bezprostredný, objektívny.

Jozef Miloslav Hurban.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

Foto: Mgr. Art. Vladimír Kyjovský

Fotogaléria

2022-08-01T14:57:10+00:001 augusta 2022 |Košický kraj|
X