Spomienkové podujatie


//Spomienkové podujatie

V Košiciach 4.4.2024 sa v priestoroch hotela Centrum uskutočnilo podujatie k 200. výročiu narodenia Aničky Jurkovičovej, 100. výročiu narodenia Jozefa Krónera a 31. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Miestny odbor Matice slovenskej Košice-Západ takýmto spôsobom vzdal úctu významným osobnostiam slovenského národa a pripomenul si dôležitý míľnik našej novodobej histórie.

Podujatie otvorila predsedníčka miestneho odboru Emília Nôtová. S krátkymi referátmi o oslavovaných výročiach vystúpili členky miestneho odboru.

O kultúrny program sa postarali spevácke skupiny Matičiarky a Ťahanovský prameň, ktoré obohatili a spríjemnili atmosféru podujatia.

Prítomných hostí pozdravila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková. Vo svojom príhovore priblížila činnosť DMS Košice v uplynulom roku, ktorý bol bohatý na množstvo krásnych a atraktívnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie aktivity zaradila: Národný sprievod mestom Košice, konferenciu k bernolákovcom, slávnostné koncerty k založeniu Matice slovenskej a vzniku Slovenskej republiky. Zároveň pripomenula, že v minulom roku Matica slovenská oslávila svoje 160. výročie založenia a uskutočnili sa štvordňové matičné slávnosti v Martine. Okrem toho prítomným predstavila aj matičné periodiká.

Načrtla plány na rok 2024, ktorý Matica slovenská vyhlásila za Rok slovenských žien v národnom hnutí, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenského národa  jeho kultúry.

Podujatie bolo spomienkou na významné výročia našich dejín a príležitosťou pre verejnosť oboznámiť sa s činnosťou Matice slovenskej a jej aktivitami.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

2024-04-15T10:56:32+00:0015 apríla 2024 |Košický kraj|
X