Spomienkové slávnosti pri príležitostí 75. výročia oslobodenia Kamenice nad Cirochou


//Spomienkové slávnosti pri príležitostí 75. výročia oslobodenia Kamenice nad Cirochou

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

Albert Einstein

Dňa 25. novembra 1944 bola naša obec oslobodená Červenou armádou od fašizmu.

Pri tejto príležitosti sa 25. novembra 2019 začali spomienkové slávnosti pri pomníku padlým vojakom – rodákom z Kamenice nad Cirochou za zvuku kostolných zvonov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci a pedagogický zbor našej školy. Medzi pozvanými hosťami boli predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a členovia Matice slovenskej, predseda Oblastného slovenského zväzu protifašistických Ing. Benjamín Blaha, Ing. Ján Kormucík – syn zosnulého veterána 2. svetovej vojny, rodáka z Kamenice nad Cirochou, členovia miestneho SZPB na čele s predsedníčkou M. Jackovou.

 Na pietnom akte kladenia vencov pani starostka obce Ing. Monika Hamaďaková vyzvala všetkých prítomných uctiť si pamiatku padlých hrdinov minútou ticha a vo svojom príhovore vyzdvihla odvahu tých, ktorí počas 2. svetovej vojny položili svoje životy za našu budúcnosť. Jej slová boli adresované najmä mladej generácii, aby si zachovala hrdosť na svojich predkov, ktorí bojovali za našu slobodu a mier. Nikdy na to nesmieme zabudnúť.

Druhá časť spomienkových slávností pokračovala v kinosále obecného úradu privítaním pani starostky, príhovorom predsedu Matice slovenskej, pútavým rozprávaním Ing. J. Kormucíka o udalostiach 2. svetovej vojny v obci a divadelnou dramatizácia v podaní mladých matičiarov podľa skutočných udalostí „Vrátim sa živý“, vystupovali členovia Matice slovenskej a žiaci-ruštinárov našej školy.

Na záver sa všetci prítomní zúčastnili na prehliadke výstavy vojenských exponátov zo zbierky zosnulého miestneho vojnového veterána Jána Kormucika.

Veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí podporili peknú myšlienku Spomienkových slávností a podieľali sa na ich príprave a realizácii. Hodnoty, ktoré vybojovali pre nás naši predkovia, si musíme strážiť, najmä dnes, keď je mier taký krehký.

 

Mgr. Marta Jančíková

 

2019-11-28T15:40:33+00:0028 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X