Spomienkové stretnutie na 170. výročie ozbrojeného povstania pribylinského ľudu


//Spomienkové stretnutie na 170. výročie ozbrojeného povstania pribylinského ľudu

Koncom mája (26. 5. 2019) uskutočnil Miestny odbor Matice slovenskej v Pribyline spomienkové stretnutie pri pamätníku ozbrojeného povstania z rokov 1848 – 1849. Predniesli scénku od Petra Vrlíka o udalostiach, ktoré sa stali pred 170 rokmi. Po štátnej hymne, príhovore predsedu Krajskej rady MS Milana Stromku členky miestneho odboru pripravili výstižnú scénu, rozdelenú básňami štúrovcov. Na konci stretnutia zaspievali matičnú hymnu od Karola Kuzmányho „Kto za pravdu horí.“

Po stretnutí si v kruhu priateľov matičiarov pripomenuli nasledujúce plány v roku 2019.

Ján Pelach,
predseda MO MS Pribylina

foto Ján Pelach

2019-06-25T09:09:27+00:0025 júna 2019 |Žilinský kraj|
X