Spomienkové stretnutie v Štúrove


//Spomienkové stretnutie v Štúrove

Štúrovskí matičiari sa v hojnom počte zišli pri pamätnej tabuli akademického rezbára  Jozefa Ostrovského na Hlavnej ulici č. 51 v Štúrove. Pripomenuli si 30. výročie  úmrtia tohto umelca. Úvodnú báseň  od J. Smreka zarecitoval  Andrej Ištok. Ďalej k prítomným prehovorila p. Mária Vavrecká, týmito slovami.

Pamätná tabuľa bola odhalená pred 6 rokmi na 110 .výročie narodenia tohto umelca. Dnes sme tu pri príležitosti 30 . výročia jeho skonu.

Akademický rezbár Jozef Ostrovský sa narodil 1 .7.1905 v Chtelnici. Rodičia i starí rodičia pochádzali z Oravy. Od malička si stružlikal z dreva. Maturoval v Zlatých Moravciach, potom študoval rezbárstvo v Poľsku a neskôr v Paríži na Výtvarnej akadémii. Určitú dobu pôsobil v Španielsku, potom sa však vrátil do Paríža medzi priateľov. Na výstave nábytku vo Francúzsku zaujali jeho drevorezby vtedajšieho etiópskeho cisára z Habeša  Haile  Selassieho. Jeho ponuku pracovať a tvoriť na jeho dvore neodmietol a na viac rokov odišiel do Afriky. Stal sa jeho dvorným sochárom.

V polovici tridsiatych rokov sa v Adis  Abebe zoznámil s bulharským cárom Borisom III.,/ ktorý pochádzal z dynastie Coburgovcov z Antola , neďaleko Banskej Štiavnice 1894 – 1943/ a prijal jeho ponuku, aby pôsobil na jeho cárskom dvore. Pred odchodom  navštívil rodičov v Nitre a priateľov po celom Slovensku. Potom absolvoval dvojtýždňovú cestu na bicykli do Sofie k cárovi Borisovi III., kde pôsobil dva roky.  Ovládal niekoľko jazykov, chcel študovať a realizovať sa podľa vlastnej chuti, vlastných predstáv, ale nešlo to.  Vypukla II. svetová vojna. Vrátil sa domov na Slovensko. Jeho zahraničné pôsobenie nebolo správne chápané v povojnovej rodnej vlasti , prišiel o majetok a postupne sa dostával do zabudnutia.  Pracoval v Bártfayovom ateliéri, neskôr v Bratislave, Bojniciach, Nitre , Trnave ,  Želiezovciach a na záver v Štúrove. Počas svojho plodného života vytvoril množstvo prác,  svoje vlastenecké cítenie pretavil do sochárskych prác  štúrovských osobností. Veľmi vydarený je reliéf Štúra na Dobrej Vode. Vyhotovil  sochy slávnych Slovákov, Pribinu, Hollého, Bernoláka a  drevorezby s vinohradníckou a sakrálnou tematikou. V Štúrove pracoval vo vinárskych závodoch . Vyrezával upomienkové predmety  na súdky s vinohradníckou  tematikou. Tieto potom putovali ako prezenty po Slovensku, ale aj  do zahraničia . V Štúrove mal aj rezbárskeho žiaka p. Tarra. Vyrezával veľa, lebo bol zručný a veľmi usilovný. Štúrovský kostol Sv. Imricha zdobí jeho rezbárske dielo Krížová cesta. Krížová cesta sa nachádza ďalej v kostoloch v Preseľanoch, Komjaticiach, Mlynárciach, v Beckove, v Hornom Sŕní. Reliéf s vinohradníckou  tematikou sa nachádza v šampusárni v Seredi a vo Výskumnom ústave v Modre.

Svoju životnú púť skončil v Štúrove 7.7.1991, pochovaný je na štúrovskom  novom cintoríne. S úctou si na jeho osobu  spomíname.

 Ľ.Boďová

Text bez jazykovej korektúry

 

2021-07-27T16:53:23+00:0027 júla 2021 |Nitriansky kraj|
X