Spomienkové stretnutie


//Spomienkové stretnutie

Myšlienku pripomenutia si výročí iniciovali valčianski matičiari a obec Valča,  po dohode s farárom Štefanom Barillom.

Dňa 15.augusta 2023 po večernej sv. omši, na sviatok Nanebovzatie Panny Márie sa uskutočnilo spomienkové stretnutie k 100. výročiu posviacky zvonov. Pôvodné zvony boli na začiatku 1. Svetovej vojny rekvirované na vojnové účely, ostal iba jeden. Po skončení vojny sa finančným prispením valčianskych rodákov z Ameriky Jána Ďurčányho 8.190 korún,  Jozefa Chajmíka 5.000 korún a zbierkami veriacich  dal vyhotoviť veľký zvon vážiaci 500 kg s nápisom „SVÄTÍ CIRILLE A METODE, APOŠTOLOVIA OBRODENÉHO SLOVENSKA, ORODUJTE ZA NÁS. PRE VALČIANSKY BOŽÍ CHRÁM OBETOVALI VERIACI FARNOSTI A AMERICKÍ SLOVÁCI ROKU PÁNA 1922“.

V roku 1923 sa vrátil Ľudovít Tomčány s manželkou na dôchodok z Clevelandu z USA. Na dokúpenie zvonov daroval 16.676 korún a veriaci zozbierali 900 korún. Z týchto peňazí boli zakúpené  zvony  – stredne veľký, vážiaci 288 kg a má nápis „SV. ĽUDOVÍT, KRÁĽU, ORODUJ ZA DARCU TOHTO ZVONA, OBETOVAL VALČIANSKÍ RODÁK R.P.1923 ĽUDOVÍT TOMČÁNY“. Ďalej bol zakúpený  menší zvon vážiaci 124 kg s nápisom „ĎAKUJEM TI PANE JEŽIŠU, ŽE SI NÁS VYKÚPIL SVOJIM SV. KRÍŽOM. PRE VALČ. CHRÁM OBETOVAL ĽUDOVÍT TOMČÁNY, VALČ. RODÁK R.P.1923“. Zvon Umieračík s obrazom sv. Jozefa ma nápis „OBETOVAL „ĽUDOVÍT TOMČÁNY R.P.1923“.  Zvony odliala zvonolejárska firma Adalberta HILLERA vdova a syn. Na zvonicu ich vytiahol Ján Bulla a slávnostne boli posvätené 12. augusta 1923.

Na začiatku schodov sme si pripomenuli 75. výročie ich vybudovania. Schody ku kostolu boli vybudované v r. 1947 – 1948 počas pôsobenia farára Viktora Števeka za materiálnej pomoci Jána Mikulu. Menovaný bol za slovenského štátu predsedom Združenia priemyslu, obchodu, živnosti, peňažníctva a poisťovníctva a financoval na stavbu cement a železo.  Štrk a kameň potrebný do betónu dovážali gazdovia na vozoch z miestnych zdrojov. Ostatný materiál ako rezivo, klince a pod. sa financoval zo zbierok veriacich. Schody vymeral staviteľ Ján Smitka a betonárske práce vykonal murár Ján Baranka s pomocníkmi.

Pri Kríži pred Kollárom – križovatka hlavnej cesty obcou  a bočnej ku kostolu sme si pripomenuli 225. výročie od jeho postavenia. Kamenný kríž dali postaviť v roku 1798  Juraj Mác a Juraj Fillo. Za zúčastnených položil veniec a zapálil kahanec starosta obce Štefan Keltoš. Starší si pamätáme, že pri kríži sa zastavovali pútnici idúci na púť do Frivaldu /Rajeckej Lesnej/. Pri kríži sa pomodlili a pokračovali, obdobne sa zastavovali pri kríži pred Gorausom a pri kríži v Slovianskej doline.

Zaznamenal: Ján Lučan, člen výboru MO MS vo Valči

 

 

2023-09-05T19:33:41+00:005 septembra 2023 |Žilinský kraj|
X