Športový deň v obci Vyšný Kazimír


//Športový deň v obci Vyšný Kazimír

Priaznivé počasie, chutné jedlo, súťaže, atrakcie a bohatý program prilákal viac ako 600 ľudí z blízkeho aj ďalekého okolia do obce Vyšný Kazimír, kde sa konal 3. ročník Športového dňa pre rodiny s deťmi, ktoré organizovalo občianske združenie Vranov pre šport a kultúru v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou v areáli pri obecnom rybníku vo Vyšnom Kazimíri.

Pre deti boli pripravené mnohé atrakcie a súťaže. Medzi súťažné disciplíny patrila streľba zo vzduchovky a futbalový turnaj. Pre menej súťaživých bol k dispozícii skákací nafukovací hrad, indiánsky stan zo šamanom a pre odvážnych jazda na štvorkolkách a konskom záprahu. Nie menej zaujímavá bola aj inštruktáž rybolovu. Prezentáciou prispeli aj potápači, zaujali svojou inštruktážou a názornou ukážkou potápania. Policajní psovodi priblížili svoju pracovnú činnosť pri hľadaní, dolapení a spacifikovaní prípadného páchateľa za pomoci štvornohého pomocníka. Deti zaujal aj požiarny útok pri hlásení požiaru, kde asistoval DHZ z obce Sedliská so svojou požiarnou technikou. Nechýbali ani záchranári, ktorí názorne predvádzali masáž srdca, dýchanie z úst, do úst, podanie prvej pomoci pri reznej rane a zlomeninách.

Pre prítomných, okrem týchto spomínaných atrakcií bolo nachystané aj niečo netradičné. OP MS Vranov nad Topľou sa podieľalo na zabezpečení programu a zrealizovalo názornú ukážku bojov z obdobia 2. svetovej vojny v podaní Klubov vojenskej histórie, Hencovského oddielu Gvardija a iných dobrovoľníkov. Pripravilo výstavu aj s prezentáciou a odborným výkladom dobovej výstroje, výzbroje a techniky z tohto obdobia. Pre všetkých prítomných bolo zabezpečené občerstvenie.

Deti s nadšením sledovali ukážku, ktorá poukazovala na priebeh boja počas SNP. Pre mnohé z nich to bol jedinečný zážitok, s ktorým sa doteraz nestretli. Dôležitým faktom je, že organizovaním takého druhu podujatia sa dá budovať národné povedomie,  vlastenectvo a pripomenúť  si dôležité obdobie našej histórie a to najmä pre mladšie generácie. Výťažok z tejto akcie, ako aj finančná zbierka, do ktorej sa prítomní zapojili, bola odovzdaná dvom zdravotne hendikepovaným dievčatkám z Vranova nad Topľou.

Autor :Mgr. Miroslav Gešper

2022-08-09T13:06:50+00:009 augusta 2022 |Prešovský kraj|
X