Správa o počte udelených ocenení MS za rok 2019


/, Žilinský kraj/Správa o počte udelených ocenení MS za rok 2019

Ku koncu roka samozrejme patrí sumarizácia a aj tvorba plánov na nasledujúci rok. My sa vraciame ešte k roku 2019, ktorý nebol postihnutý krízou spojenou s nemožnosťou stretávať sa.

Rok 2019 bol významným kvôli udeľovaniu cien Matice slovenskej najmä pri príležitostiach stých výročí založenia miestnych odborov v Martine, Brezne, Banskej Bystrici alebo Trenčíne. Mimo toho, mnoho dlhoročných matičiarov oslavovalo okrúhle jubileá alebo odchádzali zo svojej úradnej pozície.

V roku oživotvorenia Matice slovenskej bola vyhotovená aj výročná mimoriadna medaila, ktorú zdobia štyri hlavy veľkých matičiarov, významných Slovákov Oswalda, Dulu, Hviezdoslava a Šrobára. Tá je primárne určená pre samotné miestne odbory, ktoré fungujú a v roku 2019 oslavovali storočnicu. Touto cenou boli vyznamenaní najstarší a najdlhšie pracujúci matičiari alebo matiční pracovníci ako napríklad Igor Kovačovič, Janka Poláková alebo neter Jozefa Cígera Hronského pani Mária Macuľová z Brezna.

Matica slovenská má viacero kategórií cien, ktorými si uctí zväčša dobrovoľných pracovníkov, ktorí zachovávajú tradície a odkaz našich predkov. Prvá kategória pozostáva z cien Matice slovenskej- mimoriadnej, zlatej, striebornej a bronzovej. V roku 2019 bolo udelených 27 bronzových cien, podobne 27 strieborných cien, 18 zlatých a 13 mimoriadnych cien. Druhá kategória pozostáva z cien predsedu Matice slovenskej, z ktorých krížov predsedu Matice slovenskej bolo slávnostne odovzdaných 26 a pamätných listov 92. Tretia kategória pozostáva z cien Krajských rád MS, ktorých bolo udelených 17. Celkové množstvo udelených cien za celý rok 2019 bolo súhrnne 220.

Samotné číslo napovedá o tom, že aj keď matičnú prácu navonok nevidno, Matica žije v mnohých kútoch a nielen prežíva. Je činná a aktívna. A to nie ona sama ale ľudia v nej, ktorí venujú neúnavne svoj čas budovaniu národa.

Už vieme, koľko cien bolo odovzdaných, kde však tých toľko šikovných ľudí hľadať? Niektorých dokonca až v Amerike, či na Ukrajine, mnohých však najmä v našich krajoch. V Trenčianskom kraji bolo udelených najviac ocenení v roku 2019 v počte 58, hneď za ním v Banskobystrickom kraji v počte 48. Približne tridsať osôb bolo vyznamenaných v Žilinskom a Nitrianskom kraji, o desať menej bolo udelených cien v Košickom a Prešovskom kraji. Najmenej cien Matice slovenskej bolo udelených v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

A ako je tomu dnes? Cien niet. A prečo? Lebo na ne niet.

Ondrej Baranec

OP Zvolen

 

 

2021-01-26T17:47:04+00:0026 januára 2021 |Banskobystrický kraj, Žilinský kraj|
X