Správa o počte udelených ocenení za rok 2020

Rok 2020 bol pre mnohých neľahkým obdobím. Prial záhradníctvam a ešte väčšiemu rozmachu používania internetu. Podujatí a možností stretnúť sa nebolo mnoho. Pandemická situácia sa podpísala aj na počte udelených ocenení v tomto roku.

Cien Matice slovenskej vo všetkých kategóriách bolo udelených 117, čiže približná polovica oproti minulému roku. Najvyššie medailové ceny korešpondovali tiež približne s polovicou udelených cien oproti roku 2019.

Príležitosti udeľovania ocenení boli rôzne. Od tých štandardných spojených s odchodom z funkcie, životného jubilea, za aktívnu prácu v miestnych odboroch až k tým slávnostným príležitostiam storočníc založenia miestnych odborov, udeľovania cien pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny alebo pri príležitosti Dňa Matice slovenskej. Dôvody prečo cenu odovzdať sa vždy nájdu. Stále mnoho matičiarov nezištne pracuje pre svoju vlasť a nevie sa o nich, pretože pracujú a nemajú čas prezentovať samých seba. Poznajú svoj cieľ a preto si ich v Matici slovenskej chceme uctiť ocenením.

Na začiatku roka sa v MO MS Hriňová konalo valné zhromaždenie, na ktorom viaceré vyslúžilé matičiarky dostali pamätné listy predsedu MS za aktívnu prácu a pomoc pri organizovaní mnohých kultúrnych podujatí. Ešte v mesiaci január oslavovali dva MO MS storočnicu založenia odboru. Pri tejto príležitosti bola týmto MO MS v Kremnici a Dolnom Kubíne udelená samostatná mimoriadna cena MS, ktorú zdobia štyri hlavy veľkých matičiarov, významných Slovákov Oswalda, Dulu, Hviezdoslava a Šrobára. Takúto cenu si v roku 2020 vyslúžili aj Karol Illeš z Vranova nad Topľou, Milan Stanislav Ďurica pri životnom jubileu 95. rokov a pri príležitosti Dňa Matice slovenskej jednotlivcovi z kraja, ktorý sa mimoriadne a dlhoročne zasadzoval o napĺňanie programu MS svojou obetavou činnosťou.

Veľmi významným v tomto roku bolo aj odovzdávanie zlatých cien MS in memoriam za rozvoj národnej kultúry a zásluhy v boji proti nacizmu pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny 1945 – 2020 v Martine. Strieborné ceny MS boli udelené v MO MS Lehota pri príležitosti 10. výročia oživotvorenia, pri príležitosti 100. výročia založenia v MO MS Žarnovica a strieborná, druhá najvyššia cena bola udelená aj Vendelínovi Ťažandlákovi pri príležitosti životného jubilea 85 rokov. Bronzové ceny putovali najmä do miestnych odborov v Hencovciach, Nižnom Hrabovci a Hermanovciach nad Topľou, ktoré patria medzi najaktívnejšie odbory v okrese pri organizácií podujatí a reprezentovaní Matice slovenskej. V druhej kategórii matičných ocenení predsedu MS- krížom predsedu MS boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili za obnovu slovenského vojenského pamätníka a cintorína v Lipovci a starostovia obcí v Kremnici a Zvolenskej Slatine, ktorí sa značnou mierou zasadzujú o šírenie matičných myšlienok v obciach a veľkou mierou podporujú fungovanie Matice slovenskej. Pamätné listy boli udelené skoro do každého kraja Slovenska. Väčšinou sa jednalo o ocenenia za nezištnú prácu a zachovávanie tradícií a odkazu našich predkov.

A na záver si kladieme typickú otázku, kde týchto šikovných ľudí hľadať? Len „v našich krajoch slovenských.“ Najviac matičiarov bolo v roku 2020 ocenených v banskobystrickom a nitrianskom kraji. Veľký počet medailí bol udelení aj v žilinskom kraji. Hneď po týchto krajoch nasledujú kraje východu- košický a prešovský. Najmenej cien bolo udelených v bratislavskom, trnavskom a trenčianskom kraji v počte kusov- 3 pre každý kraj. Na druhú stranu netreba tieto kraje ľutovať, pretože mnohí matičiari spolu s miestnymi odbormi z týchto krajov malo jubileum práve v minulom roku 2019.

Pandemická situácia sa zlepšuje. Prichádzajú správy o otváraní kultúrneho sektora. Uvidí sa, či osobnosti, matičiari, Slováci, ktorí doteraz pracovali z plných síl na šírení tradícií a odkazu našich predkov, nebudú zaháľať a znova sa pustia do svojej práce.

Ondrej Baranec

OP Zvolen

X