Stavanie mája v Nitre


//Stavanie mája v Nitre

Symbolická tradícia stavania mája na dedinách či v mestách zachováva zvyky našich predkov stále prítomné. Napriek tomu, že svoju pôvodnú funkciu – vyznanie lásky už neplní, teší sa stále veľkej obľube naprieč všetkými generáciami. Dom Matice slovenskej v Nitre udržuje tradíciu stavania mája stále živú už niekoľko rokov. Nebolo tomu inak ani v utorok 30. apríla.

Význam a dôležitosť tradície stavanie mája priblížila v úvode členka MO MS Dražovce Miroslava Zaujcová. Nasledovalo zdobenie májky s takmer sto deťmi z okolitých materských a základných škôl farebnými stuhami. Sviatočnú atmosféru dotvorilo pásmo ľudových piesní v podaní speváckej skupiny Nevädza. Máj sa tento rok v Nitre staval tradičným spôsobom, a to pomocou rebríka a chlapskej sily. Za spoluprácu ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru a pracovníkom mesta Nitra.

Druhá časť programu pozostávala z výstavy olejomalieb autorky Anety Lattovej s názvom Kroje v pohybe a ukážok prác žien z Klubu paličkovanej čipky v Nitre pod vedením Dariny Čavčíkovej. Návštevníci podujatia si túto zaujímavú ručnú prácu mohli i sami vyskúšať. Sprievodný program priniesol tiež tvorivé dielne či obľúbený ľudový fotokútik.

Stavanie mája patrí medzi najobľúbenejšie slovenské zvyky. Symbolizuje zrod nového života, mladosť a sviežosť. Máj v Nitre stojí a my sa tešíme na krásne obdobie plné radosti a energie, ktoré so sebou symbolicky priniesol.

Hana Košťaliková, DMS Nitra

 

2024-05-16T14:20:12+00:0014 mája 2024 |Nitriansky kraj|
X