Staviame my máje …..


//Staviame my máje …..

tak sa spieva v slovenskej ľudovej piesni a tak spievali posledný aprílový deň pod postaveným  májom matičiari v Dome MS v Dunajskej Strede. Každoročne si matičiari pripomínajú a ctia slovenské ľudové tradície. Stavanie mája je jednou z tradícií, ktorá sa zachovala do dnešných čias vo všetkých regiónoch Slovenska. Postavením mája mládenci vyjadrovali náklonnosť svojej milej. Máj je zároveň symbolom znovuzrodenia prírody. Tak ako sa nevie, kto je tvorcom ľudových piesní, ani ľudové zvyky a obyčaje nemajú zachované mená svojich autorov. Rodil ich život, ľudia, ktorí v nich hľadali zabudnutie, kúsok zábavy, krátky oddych od ťažkej každodennej práce. A stavanie májov sa radilo medzi ne.

V sobotu týždeň pred stavaním mája sa členovia výboru MO MS v Dunajskej Strede , taktiež v Šamoríne  stretávali na brigáde , počas ktorej dali  do poriadku po zime všetky „kúty“ v matičných domoch a samozrejme upravili a očistili samotnú záhradu v Dunajskej Strede a okolie pracoviska MS v Šamoríne. Posledný aprílový deň 30. apríla sa schádzali matičiari a stavali máj , pod ktorými si zanôtili Staviame my máje….

No žiaľ v tomto roku to nebolo možné kvôli šíreniu koronavírusu  COVID – 19, nariadená karanténa nedovoľovala, aby sme sa zišli vo väčšom počte. Takže vďaka  Jozefovi a Elenke Broszovým, predsedníčke MO MS Monike Benkovskej  a Anke Danielovej záhrada v Dome MS sa doslova skvie , skrásnela  a postavený máj  stojí ako v predchádzajúce roky.

Matica slovenská verná cyrilo-metodskej tradícii, pre napĺňanie ktorej vznikla, chce pripomínať národu a všetkým ľuďom dobrej vôle žijúcim v Slovenskej republike, že máme svoje tradície, ktoré by mali v dnešných časoch prekryť cudzie, v podstate komerčné tradície a ani karanténa sa nestala prekážkou.

L. Klučková

2020-05-12T14:34:46+00:0012 mája 2020 |Trnavský kraj|
X