Staviame my máje …


//Staviame my máje …

… tak sa spieva v slovenskej ľudovej piesni a tak spievali posledný aprílový deň pod postaveným  májom matičiari v Dome MS v Dunajskej Strede ale aj v Šamoríne.

Slovensko je bohaté na ľudové zvyky a tradície. Jedným z našich najmilších zvykov je stavanie májov. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Neskôr sa máje stali symbolom lásky a úcty k dievčaťu. Máje sa totiž voľakedy stavali ako dôkaz sľubu, preto zasnúbený mládenec staval s partiou kamarátov máj svojej vyvolenej. Potom partiu kamarátov pozývali na svadbu ako družbov. Nevie sa, kto je tvorcom ľudových piesní a ani ľudové zvyky a obyčaje nemajú zachované mená svojich autorov. Zrodili sa v živote, ľudia, v nich hľadali zabudnutie, kúsok zábavy, krátky oddych od ťažkej každodennej práce. A stavanie májov sa radilo medzi ne. Matičiari v Dunajskej Strede a v Šamoríne si pripomínajú a ctia slovenské ľudové tradície. Stavanie mája je jednou z tradícií, ktorá sa zachovala do dnešných čias vo všetkých regiónoch Slovenska. Postavením mája mládenci vyjadrovali náklonnosť svojej milej. Máj je zároveň symbolom znovuzrodenia prírody.

V piatok  týždeň pred stavaním mája sa členovia výboru MO MS v Dunajskej Strede , taktiež v Šamoríne  stretávajú  na brigáde, počas ktorej  všetky „kúty“ v matičných pracoviskách  dávajú do poriadku , očisťujú  záhradu a vysádzajú rôzne porasty a kvety. Aj v tomto roku  posledný aprílový deň 30. apríla sa matičiari stretli , pripravili strom, ktorý ozdobili stužkami v národných farbách a pod ktorým si zanôtili Staviame my máje….

No žiaľ ani v tomto roku to nebolo možné kvôli šíreniu koronavírusu, nariadená karanténa nedovoľovala, aby sme sa zišli vo väčšom počte. Záhrada v Dome MS bola upravená, skrásnela vysadenými tulipánmi, narcismi a postavený máj sa zaskvel ako v predchádzajúce roky.

Matica slovenská verná cyrilo-metodskej tradícii, pre napĺňanie ktorej vznikla, chce pripomínať národu a všetkým ľuďom dobrej vôle žijúcim v Slovenskej republike, že máme svoje tradície, ktoré by mali v dnešných časoch prekryť cudzie, v podstate komerčné tradície a ani karanténa sa nestala prekážkou.

L. Klučková

riaditeľka DMS Dunajská Streda

2021-05-07T11:17:18+00:007 mája 2021 |Trnavský kraj|
X