Štefánik medzi nami – spomienka na 103. výročie úmrtia


//Štefánik medzi nami – spomienka na 103. výročie úmrtia

V Košiciach si 6. mája 2022 Dom Matice slovenskej v Košiciach spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej Košice-Sever pripomenul nášho velikána M. R. Štefánika. Podujatie sa uskutočnilo pri pamätníku venovanom M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi na križovatke ulíc Štefánikova a Masarykova. Tento spoločný pamätník osobnostiam našej novodobej českej a slovenskej histórie bol odhalený v roku 2004, deň pred spomienkou na vznik Česko-Slovenska.

Na úvod všetkých srdečne privítala predsedníčka MO MS Košice-Sever Anna Naštová. Následne slovo odovzdala Anastázii Szczurekovej, ktorá predniesla báseň od Daniela Šovca – Štefánikovi. Po prednese básne sa všetkým zúčastneným prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková. Tá priblížila Štefánika ako jednu z najdôležitejších osobností našich dejín. Ako osobnosť, ktorá sa teší nesmiernej úcte, ktorej pamätné tabule a busty sa nachádzajú v mnohých mestách a obciach na Slovensku a to aj v takých, kde noha M. R. Štefánika nevkročila. Práve odhaľovaním týchto pamätníkov sa vzdáva ohromná úcta generálovi, diplomatovi, štátnikovi, astronómovi, vedcovi, fotografovi M. R. Štefánikovi. Takýmto spôsobom je Štefánik stále s nami, v našich srdciach a v našej pamäti. M. R. Štefánik ostáva symbolom nádeje a viery, šľachetnej osobnosti, ktorá kráča za svojim cieľom. Najväčšia zásluha za vznik Česko-Slovenska patrí jemu. Človek, ktorý koná v pokore a pravde je schopný veľkých činov.

O kultúrny program sa postarala spevácka skupinka Severanky, ktorá nám zaspievala svoje obľúbené a populárne slovenské pesničky zo svojho repertoáru. Tradičným záverom matičných podujatí je matičná hymna “Kto za pravdu horí”.

Keď sa Štefánik vracal zo Sibíra do Paríža v marci v roku 1919 poznamenal:

“Žil som krásny život, prekonával som večnosť v sekundách. Teším sa na more, tak, ako keď som v púšti uvidel oázu.”

Tieto jeho slová boli už akokeby smutnou predzvesťou toho, čo prišlo. Predzvesťou 4. mája 1919 a tragického úmrtia nášho velikána.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

Foto: Mgr. art. Vladimír Kyjovský

2022-05-17T09:43:48+00:0017 mája 2022 |Košický kraj|
X