Štefánik na školách


//Štefánik na školách

Cyklus prednášok a besied si získal viacerých priaznivcov a opätovne sme pokračovali medzi našou mládežou, a to na základnej škole vo Finticiach. Možnosti prednášok sme začali ponúkať školám, ktoré o ne prejavujú veľký záujem, najmä však o nové poznatky pre žiakov a iný pohľad na dejiny i dejinné udalosti či osobnosti.

Dom Matice slovenskej v Prešove v spolupráci so ZŠ vo Finticiach, a najmä vďaka PaedDr. A. Pekárovej, zástupkyni tejto školy, sme zorganizovali prednášku, na ktorú sme pozvali predsedu Matice slovenskej JUDr. M. Gešpera, ktorý si pripravil prednášku o významnej osobnosti našich dejín M. R. Štefánikovi.

Predseda MS JUDr. M. Gešper viedol prednášku veľmi pútavým spôsobom, keď zapájal do celého deja rozprávania aj samotných žiakov. Prešiel celou genézou vzniku ČSR až k samotným činom a skutkom M. R. Štefánika. Hovoril aj o tom, prečo bol pre nás takou významnou osobnosťou v našich dejinách, a nielen v našich, ale aj v očiach mnohých ľudí. Predseda MS mal pripravených mnoho zaujímavostí a žiaci ho s obdivom počúvali. Prednáška sa niesla v duchu zaujímavých príbehov, situácii i tragického osudu M. R. Štefánika a jeho dodnes neobjasnenej smrti. Pán predseda M. Gešper si k výkladu udalostí pripravil aj prezentáciu so zaujímavými fotografiami i krátkym filmom o M. R. Štefánikovi.

Po skončení prednášky sa predsedovi MS a riaditeľke DMS poďakovala zástupkyňa školy PaedDr. A. Pekárová a vyslovila potešenie pri ďalšej spolupráci. Potom o slovo požiadala i Mgr. S. Jurková, riaditeľka DMS Prešov, ktorá potešila najmä aktivity pedagógov, milé prijatie a poďakovala sa aj žiakom za ochotu učiť sa novým veciam a získavať nové informácie o našich osobnostiach i udalostiach našich dejín, ktoré by mal ovládať každý z nás.

Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

2019-11-28T15:44:03+00:0028 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X