Štefánikova stopa v srdciach oravských študentov


//Štefánikova stopa v srdciach oravských študentov

,,Projekt o Štefánikovi mi predstavil jedného z najvýznamnejších Slovákov v histórii. Vďaka nemu som spoznal jeho život, činy a charakter. Komentár vdýchol výstave život, a preto bola celá akcia výchovná, náučná a živá. Som hrdý na to, že generál Štefánik bol Slovák ako aj ja.“

Takto zhodnotil žiak Spojenej školy v Nižnej Mário Laššák výchovno-vzdelávací projekt Milan Rastislav Štefánik a jeho stopa v histórii a umení. Týmto projektom si jeho stredná škola pripomenula sté výročie tragickej smrti vzdelanca, astronóma, generála a jedného z osloboditeľov nášho národa spod národnostného útlaku. Cieľom projektu bolo priblížiť mladej generácii túto jedinečnú osobnosť, a to pútavou formou. Aj preto mohli oravskí študenti okrem prezentácie, doplnenej o filmové ukážky, vidieť panelovú výstavu, zbierku kníh a časopisov, dobovú tlač a historické mapy. Súčasťou výstavy boli aj výtvarné práce žiakov Strednej umeleckej školy v Nižnej. Mladí adepti umenia v nich spracovali svoj pohľad na Štefánika a vznik prvej Československej republiky. Z uvedených prác najviac zaujala výtvarná práca Petry Majchrovej, ktorá stvárnila tragický záver Štefánikovho života. Svoju účasť v projekte zhodnotila študentka grafického dizajnu takto: „Do výtvarnej časti som sa zapojila preto, aby som mohla túto osobu a jej posledné chvíle podať výtvarne po svojom.

Na úspechu celého podujatia mali svoj podiel aj oravskí stredoškoláci, ktorí prezentovali informácie o Štefánikovi a prednášali literárne ukážky. Svoju novú skúsenosť zhodnotila jedna z lektoriek výstavy Zuzana Polakovičová týmito slovami: „Dovolím si povedať, že skúsenosť s prezentovaním informácií o tejto slávnej osobnosti mi dala veľmi veľa. Nielenže som sa zlepšila v prezentovaní a naučila sa držať trému pod kontrolou, ale som sa dozvedela aj mnoho zaujímavých vecí o Štefánikovi. Môžem s istotou povedať, že keby som si vytiahla otázku na maturite o Štefánikovi, tak bez problémov zmaturujem. Tým, že som sa podieľala na príprave celej akcie, mohla som sa viac zamyslieť nad Štefánikovým životom a pokúsiť sa ho pochopiť.

O tom, že takto prezentovaná historická téma môže zaujať i súčasnú mladú generáciu, svedčia aj tieto názory žiakov Spojenej školy v Nižnej: „Tento projekt zmenil môj pohľad na Štefánikov život a prácu. Nikdy predtým som sa nad jeho osobným životom nezamýšľal tak z hĺbky a to zmenilo aj môj názor na naše dejiny.“ (Silvester Šálka) „Táto akcia bola veľmi zaujímavá a hlavne náučná. Predtým som vedel o Štefánikovi málo, ale vďaka tomuto podujatiu som sa veľa naučil.“ (Peter Klinovský) „Určite by sa mohlo robiť viac takýchto akcií o rôznych významných ľuďoch. Je super, že sme mohli prispieť aj našimi výtvarnými prácami.“ (Viktória Gogoláková)

Projekt Milan Rastislav Štefánika a jeho stopa v histórii a umení získal ocenenie nielen od žiakov Spojenej školy v Nižnej, ale aj Vzdelávacej nadácie Jana Husa z Českej republiky. Táto nadácia v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Prahe udelila autorovi a organizátorovi tohto projektu PhDr. Milošovi Kázikovi, stredoškolskému učiteľovi z Nižnej, cenu Labyrint sveta – Cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov. Toto ocenenie je podľa programu českej vzdelávacej nadácie udeľované tým učiteľom, ktorí v študentoch podnecujú záujem o históriu, spoločnosť a ďalšie humanitné témy a ktorých vzdelávacie aktivity môžu byť inšpiráciou pre ďalších učiteľov, majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežnej výučby nadštandardné.

Aj keď projekt o veľkom Slovákovi z ,,malého“ Slovenska je časovo ohraničený, jeho odkaz pre nás ostáva. Múdro a výstižne ho sformuloval geniálny slovenský esejista, Alexander Matuška a možno platí viac ako pred rokmi: „Čo nám odkazuje ako Slovákom?… Učí nás nebáť sa malosti zemepisnej; zaväzuje nás k službám rodu, za ktoré sa neplatí; zdôrazňuje, že niet slobody, kde niet vzdelania a charakterov; zaklína nás bdieť nad tým, aby neprišli nazmar znoj a krv tých pred nami…

 Miloš Kázik

2019-07-09T09:01:58+00:004 júla 2019 |Žilinský kraj|
X