Stretnutie a otvorenie altánku v Levoči


//Stretnutie a otvorenie altánku v Levoči

Vo štvrtok 14. novembra pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa stretli členovia a sympatizanti Miestneho odboru Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany v Levoči. Pri dvojkríži na kopci Strompeš slávnostne otvorili nádherný altánok. Účastníkov privítala predsedníčka MO MS Anna Petreková. Pripomenula význam revolúcie spred 30 rokov, ktorá priniesla Slovákom vytúženú slobodu. Po zaspievaní slovenskej hymny prítomných privítal predseda Okresnej rady SNS Miroslav Brincko. Zúčastneným stretnutia pripomenul význam a históriu dvojkríža. Vieme, že je symbolom kresťanstva, viery a, pravdaže, znaku Slovenskej republiky. Samotný dvojkríž v súčasnom tvare sa najvýstižnejšie vysvetľuje slovami: „Utrpením a sebaobetovaním – spodné rameno, ku vzkrieseniu a víťazstvu – vrchné rameno. Toto vysvetlenie vytvára predpoklad pre pochopenie úplnej podstaty dvojkríža. Aby sme poodhalili rúško tajomstva nad genézou príchodu dvojkríža na Slovensko a aby sme našli jeho pôvod, musíme putovať hlbšie do dejín. Na Slovensko prišiel z Byzancie, a to ešte pred príchodom Konštantína a Metoda – za čias Samovej ríše. Príchodom Konštantína a Metoda dvojkríž plne zakotvil svoje pôsobenie na území Slovenska, Panónie, Moravy, Čiech a Podkarpatskej Rusi. Ako spomenul Miroslav Brincko, je veľmi rád, že jeho myšlienka spred štyroch rokov, kde postaviť dvojkríž v Levoči, ktorý vyrobili s bratom Rudolfom, sa naplnila a slávnostne bol posvätený pravoslávnym duchovným otcom Kornelom Furínom 24. 9. 2015. Ubehli štyri roky, a podarilo sa vedľa dvojkríža postaviť altánok, na ktorý prispela vláda SR dotáciou pre miestny odbor MS na výjazdovom rokovaní v Levoči v januári 2019. Ďalšia dotácia je určená na realizáciu Izby štúrovcov a propagačných tabúľ. Nezabudol sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe. Boli to Ľudovít Muránsky, Jozef Leskovský, Rudolf Hutník z Ľubice, bratia Rudolf a Jozef Brinckovci, Anna Kravecová, Anna Petreková a Marcela Kuľová. Pochválil aj firmy, všetci dodržali dohodnuté termíny. V závere vyslovil presvedčenie, že tento kúsok levočskej zeme sa stane miestom stretávania sa všetkých Levočanov na dlhé roky. Na budúci rok sa počíta s rozšírením o ohnisko, hojdačku a šmýkačku pre deti a realizáciu schodov od OC Lidl. Pravdaže, bude to záležať od financií, ktoré na to budú potrebovať. V ďalšom vystúpení poslankyňa MZ v Levoči Anna Kravecová predniesla krásne básne. Jednou z básní bola Báseň o Slovensku, ktorú napísala naša nevidiaca matičiarka Ľudmila Grichová. V príhovore vystúpil aj hosť z ministerstva školstva, podpredseda rady športu Ján Krišanda, ktorý slávnostne prestrihol pásku. Pred záverom bol altánok posvätený duchovným otcom Kornelom Furínom Na záver slávnostného stretnutia účastníci zaspievali hymnu Matice „Kto za pravdu horí“ a hymnu SNS „Hej, Slováci“. Všetci boli pozvaní do blízkej reštaurácie na vynikajúcu kapustnicu. Pani Helena Biringerová v príjemnej večernej atmosfére pripomenula všetkých Levočanov, ktorí sa pred 30 rokmi zúčastňovali na manifestáciách a protestoch v Levoči.

 

Mgr. Miroslav Brincko

predseda OR SNS v Levoči

Mgr. Miroslav Brincko,
pPredseda OR SNS v Levoči

Video: http://vimeo.com/374171200

 

 

2019-11-29T16:01:29+00:0026 novembra 2019 |Prešovský kraj|
X