Stretnutie matičiarov v Majcichove


//Stretnutie matičiarov v Majcichove

Uplynulý týždeň sa v Majcichove konalo výročné zasadnutie MO MS, ktoré síce administratívne bolo aktívne zásluhou predsedu p. Kalivodu, ktorý bol predsedom od roku 1995, ale aj vďaka riaditeľovi ZŠ v Majcichove PaedDr. PhDr. Martinovi Bodisovi, ktorý zinicioval zaktívnenie činnosti MO MS a spolupodieľal sa aj na nedávnej slávnostnej pripomienke Jána Palárika, pochovaného na cintoríne v Majcichove.

Ján Palárik sa dostal 23. novembra 1862 ako administrátor do Majcichova a stal sa majcichovským farárom. Toto pôsobisko bolo jeho posledným. Jedným z dôvodov, prečo grófka, príslušníčka rodu, ktorému až do roku 1817 Majcichov patril, intervenovala v cirkevných kruhoch, boli Palárikove intelektuálne a jazykové schopnosti (plynule ovládal latinčinu, gréčtinu, maďarčinu, nemčinu, ruštinu, poľštinu a francúzštinu). Okrem kňazstva bola významná Palárikova činnosť literárna, publicistická, organizačná a vzdelávacia. Do povedomia sa dostal predovšetkým ako významný autor divadelných hier. Stal sa jedným zo zakladateľov modernej slovenskej drámy a priekopníkom divadla a divadelníctva na Slovensku.

Pôsobenie veľkého národovca a obľúbeného kňaza v Majcichove pripomína okrem toho niekoľko pamiatok. Predovšetkým je to pamätná izba, zriadená pri príležitosti storočnice Palárikovho úmrtia pôvodne v budove niekdajšieho notárskeho úradu (od roku 2005 je umiestnená v obecnom kultúrnom dome). Na bočnom múre dnešnej fary je od roku 1993 zásluhou Matice slovenskej osadená pamätná tabuľa pripomínajúca pôsobenie Jána Palárika v obci. Vľavo v záhrade kostola stojí na mramorovom podstavci bronzová busta Jána Palárika, dielo Fraňa Štefunku, rodáka z neďalekých Vlčkoviec.

V rodisku, ako aj mestách a obciach, v ktorých strávil časť svojho života Ján Palárik, si ho pripomínajú sochami a pamätnými doskami.

Literárnou, ako aj publicistickou činnosťou významne prispel k pozdvihnutiu slovenskej kultúry 19. storočia, ktorá sa stala dôležitým prvkom procesu národného sebauvedomovania Slovákov v období Bachovho absolutizmu.

Na výročnom matičnom zhromaždení sa zúčastnili predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič a predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja PhDr. Libuša Klučková. Novým predsedom MO MS sa stal Marián Zaťko, člen obecného zastupiteľstva. Na matičnom stretnutí sa stretli zakladajúci členovia MO MS z roku 1991, prvý predseda A. Kalivoda, ktorý zakladal MO MS v Majcichove si zaspomínal na prvé kroky a začiatky matičnej činnosti. Riaditeľ školy M. Bodis oboznámil prítomných matičiarov s pripravovanou súťažou Životnou cestou Palárika. Vyhlasovateľom súťaže bude Matica slovenská v Martine a ZŠ Jána Palárika v Majcichove. S plánom matičných aktivít MO MS v Majcichove oboznámil prítomných nový predseda MO MS p. Zaťko. V diskusii si najmä starší matičiari zaspomínali na prvé aktivity MS v Majcichove, na vytvorenie Pamätnej izby J. Palárika a taktiež sa zapojili do budúcich plánov MO MS v Majcichove.

PhDr. Libuša Klučková

 

Organizačný poriadok súťaže

Životnou cestou Palárika

· Vyhlásenie súťaže, rozposlanie výzvy s témami ročníka: 7. 12.

· Vyhlasovateľom súťaže je Matica slovenská Martin a ZŠ Jána Palárika Majcichov.

· Deti z ŠKD si pripravili aj kultúrny program.

2020-01-28T09:45:09+00:0028 januára 2020 |Trnavský kraj|
X