Stretnutie milovníkov slovenského národa


//Stretnutie milovníkov slovenského národa

Dvadsať rokov od posvätenia ekumenického dvojkríža, ktorý sa vypína nad Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom

Symbolom našej viery sa stal dvojkríž, ktorý k nám priniesli dvaja slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy sv. Cyril a sv. Metod. Na celom Slovensku sa na viditeľných miestach stavajú dvojkríže, ktoré pripomínajú jednu z najdôležitejších udalostí v dejinách nášho národa. S príchodom dvoch svätcov Cyrila a Metoda, ktorí pod znamením dvojkríža priniesli k nám novú, kresťanskú vieru, priniesli svetlo do temnoty pohanstva.

Matičiari z Dolného Kubína postavili na mieste zvanom Vyšnokubínske Skalky, alebo aj Skaly devätnásťmetrový dvojkríž, ktorého jedno rameno meria sedem a druhé šesť metrov. Miesto si nezvolili náhodne. Tu niekde v minulosti stálo slovanské sídlisko o čom svedčia archeologické vykopávky. Presne na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda, dňa 5. júla 2024, začali na kopec, s ktorého sú prekrásne výhľady na Choč, Chočské vrchy a malebnú Oravu, prúdiť nie len matičiari, ale aj milovníci slovenského národa, ctitelia národných tradícii. Úžasný bol pohľad na početnú skoro dvadsaťčlennú skupinu matičiarov z Liptovských Sliačov, ktorí sa rozhodli vyjsť z Leštín peši až k dvojkrížu. Peších turistov bolo vidieť prichádzať aj od Dolného Kubína. Nakoniec sa pri kríži stretlo početné množstvo milovníkov národa slovenského. Matičiarov Liptova zastupovali Miestne odbory MS z Liptovského Mikuláša, Liptovských Sliačov a Stankovian, tých Oravských matičiarov zastupovali delegácie z Dolného Kubína, Trstenej a Oravskej Jasenice. Na začiatku zaspievali štátnu hymnu spojené matičné folklórne súbory Oravan a Stankovianka. Po nej báseň Hviezdička od Petra Bellu – Horala zarecitoval predseda KR MS Žilinského samosprávneho kraja Milan Stromko.

Celý program moderovala Janka Greššová, ktorá privítala početnú delegáciu Matice slovenskej na čele s II. podpredsedom MS Marekom Nemecom, tvorili ju aj tajomníci MS Viliam Komora Peter Schvantner, riaditeľ finančného oddelenia MS v Martine Jaroslav Gustiňák a prvý rečník, pracovník Slovenského literárneho ústavu MS Pavol Parenička. Pripomenul, že Matica slovenská vyhlásila tento rok za Rok slovenských žien v  národnom hnutí. V krátkosti niektoré významné ženy spomenul (Aničku Jurkovičovú, Adelu Ostroluckú, Amáliu Kasanickú – Francisciovú, Teréziu Vansovú či Máriu Rázusovú  – Martákovú).  Po ňom s príhovorom vystúpil predseda MO MS v Dolnom Kubíne Martin Zembjak. Priblížil genézu vzniku a výstavby tohto ojedinelého diela, ktoré sa nad dvoma Kubínmi vypína už dvadsať rokov. Spomenul najmä otca myšlienky a samotného realizátora výstavby, bývalého predsedu MO MS v Dolnom Kubíne Vladimíra Mišalu. Podpredseda MS Marek Nemec pozdravil prítomných v mene našej národnej a kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Som nesmierne rád, že sa toto naše stretnutie priaznivcov slovenského národa Liptova a  Oravy stalo tradíciou, matičná spolupráca týchto dvoch regiónov môže byť naozaj príkladnou. Keď stojíme tu pod týmto dvojkrížom sme naplnený hrdosťou na naše tradície, na všetko to čo, veľkí muži a ženy nášho národa dokázali. Jednou z prvoradých úloh Matice slovenskej je uchovávať pamäť národa a v dnešnej dobe je na nás, aby sa niť nepretrhla a tak ako my dnes spomíname mohli na to nadviazať aj generácie po nás. Teší ma, že si každoročne pri tomto stretnutí pripomenieme aj iné významné udalosti či osobnosti. Dnes si pripomenieme divadelnou dramatizáciou osobnosti našej slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava a Margitu Figuli.“ S pozdravnými príhovormi vystúpili aj starosta Vyšného Kubína Michal Balko a vedúci odboru kultúry a mládeže Mestského úradu Dolný Kubín Peter Švento.

Potom nasledoval kultúrny program. Ako prvý vystúpili členovia Matičnej ochotníckej divadelnej scény (MADOS) z Liptovského Mikuláša. V dramatických obrazoch pod názvom Dve ratolesti z Vyšného Kubína od matičného autora Petra Vrlíka. Priblížili dve osobnosti Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého 175. výročie narodenia sme si pripomenuli a ďalšiu ženu, ktorá sa zapísala do nášho slovenského národného života – Margitu Figuli, ktorej 115. výročie narodenia si tohto roku taktiež pripomíname. Zazneli úryvky z diel týchto dvoch autorov, ich spomienky. V programe účinkovali Peter Schvantner (Hviezdoslav), Jelka Hendlová (Figuli) a Milan Stromko (komentár). Po nich sa v programe predstavili matičné folklórne súbory Oravan a Stankovianka. Nakoniec spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Podujatie sa skončilo príjemným spoločenským posedením. Matičiari Oravy a Liptova ale aj všetci ostatní si na ňom vymenili skúsenosti, utužili sa nové priateľstvá. Aj o tomto je matičná práca, spoločne vedieť pripraviť hodnotné podujatie. Toto podujatie sa už stalo tradíciou. Matica slovenská má priam povinnosť pripomínať si dôležité okamihy v dejinách nášho národa. Príchod svätých Cyrila a Metoda k takýmto hviezdnym okamihom patrí. Pripomína nám, že nie sme národom mladým, ani nevyspelým, sme národom s vyše tisícročnou históriou a rozhodne patríme do Európy. Sviatok ktorý slávime 5. júla je toho dôkazom a preto je potrebné si ho neustále pripomínať.

,,Pevne verím, že toto významné podujatia si bude každým rokom nachádzať stále nových a nových priaznivcov, musíme vytrvať v našej matičnej práci, Maticu slovenskú zakladali najvýznamnejšie osobnosti nášho národa, práve na sviatok príchodu sv. Cyrila a Metoda a je našou povinnosťou ako matičiarov zachovávať ich odkaz. Našou aktivitou zapaľovať plamienok lásky k vlasti a lásky k národu v srdciach ďalších,, skonštatoval Marek Nemec

Peter Vrlík

  

 

2024-07-09T12:17:14+00:009 júla 2024 |Žilinský kraj|
X