Stretnutie s osobnosťou Jána Hollého v Žiline


//Stretnutie s osobnosťou Jána Hollého v Žiline

Pri príležitosti 170. výročia úmrtia osobnosti slovenského kultúrneho diania Jána Hollého sa v utorok 29. októbra 2019 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici uskutočnilo stretnutie so študentami Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, ktoré viedla pani Elena Schmutzová, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline.

Pani Schmutzová študentom porozprávala o neľahkom živote Jána Hollého a o jej zážitkoch zo školských čias, ktoré prežila v Piešťanoch, a tak navštívila všetky miesta, kde Ján Hollý pôsobil. V spoločnom rozhovore sa zúčastnení zamýšľali nad historickými skutočnosťami doby, v ktorej žil a pôsobil Ján Hollý, a porovnávali možnosti života a vzdelávania sa v tom čase s dnešnými. Nakoniec pani Elena Schmutzová predniesla študentom úryvok z básnickej zbierky Selanky v „bernolákovčine“. Študenti si potom pozreli aj výstavu Dva poklady duše, venovanú životu a dielu M. R. Štefánika a Š. L. Kostelníčka.

Elena Schmutzová, členka MO MS ZA

2019-11-09T15:56:42+00:009 novembra 2019 |Žilinský kraj|
X