Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Márie Ďuríčkovej v Žiline


//Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Márie Ďuríčkovej v Žiline

Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej sa v pondelok  30. septembra 2019 o 13.00 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici uskutočnilo stretnutie so žiakmi druhého ročníka Základnej školy V. Javorku v Žiline a ich pani učiteľkami, ktoré ich vedú v záujmových útvaroch Mladý čitateľ a Čítajko. Stretnutie viedla pani Elena Schmutzová, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline.

Stretnutie prebiehalo formou rozhovorov o diele a živote spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Najprv pani Schmutzová porozprávala deťom o živote Márie Ďuríčkovej: o mestách kde žila, o jej práci učiteľky, spisovateľky, šéfredaktorky a prekladateľky. Spoločne sa rozprávali o jej dielach, ktoré deti poznajú, ako sú: diela inšpirované slovenskou ľudovou slovesnosťou a kultúrou (Na hole, ovečky, na hole, O Jankovi Polienkovi, Zlatá hrkálka, Zlatá priadka, Rapotanky, Janko Hraško, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Kľúče od mesta,…) a príbehy pre deti a o deťoch (Danka               a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Majka Tárajka, Jožko Mrkvička Spáč, Čo si hračky rozprávali,…).  Prečítali si príbeh o Jurajovi Jánošíkovi zo zbierky „Zemský kľúč“ a spoločne sa zahrali rôzne detské hry (Skáče žaba po blate, Aka fuka, Zlatá brána). Stretnutie, ktoré trvalo jednu  hodinu, zvládli deti so záujmom a bolo aj veselo. Ďakujeme pani učiteľkám za trpezlivosť.

 Elena Schmutzová,
členka MO MS ZA

 

 

2019-10-13T20:49:19+00:0013 októbra 2019 |Žilinský kraj|
X