Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022


//Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022

Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej  literárnej  súťaže Jozefa Braneckého

Spoločenská miestnosť Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne/VKMR/,sa po troch rokoch naplnila ocenenými účastníkmi a hosťami pri slávnostnom vyhodnotení 30. ročníka spomenutej súťaže. Pripomeniem, že Literárna súťaž Jozefa Braneckého vznikla na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Prvýkrát bola vyhlásená v roku 1992 -rok 30. výročia úmrtia pátra Jozefa Braneckého. Pracoval v MO MS, v roku 1933 bol zvolený za predsedu Historického odboru MS v Martine.

Prítomných privítala riaditeľka VKMR, ktorá je spoluorganizátorom súťaže, Ing. Gabriela Krokvičková. Vyjadrila radosť, že sa vyhodnotenie jubilejného ročníka uskutočňuje za prítomnosti ocenených. Účastníkom a hosťom sa prihovoril  predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne PhDr. Matej Mindár PhD., poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Šimon Žďársky, spisovateľ, výtvarník a editor Literárnej studne Štefan Gardoň Kaštýlsky. Vo svojich vystúpeniach zdôraznili a ocenili potrebu tvorivej radosti a námahy vynaloženej na rozvoj literárnej kultúry, ktorá robí život krajším. Všetkým zaželali veľa tvorivej energie a nápadov pri písaní. Slávnostný priebeh vyhodnotenia, umocnilo aj vystúpenie  s peknými slovenskými piesňami, dospelých  spevákov zo ZUŠ v Trenčíne so svojou pedagogičkou Slávkou Švajdovou.

Členka odbornej poroty a tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov/SSS/ Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková sa  takto prihovorila laureátom. Začala  veršom Janka Kráľa, ktorého 200 . výročiu narodenia sa tematicky venoval tento ročník súťaže: „Veď keď Boha nechápeš, diabol ťa naučí!“. Nadčasový, pritom vizionársky Kráľ a my sa dnes učíme v „diabolskej mäteži“ tápavo chápať Božiu architektúru ľudskej duše, ktorú sa manipulatívne sily usilujú zvrhnúť na manipulatívne sily usilujú zvrhnúť na novobabylonskú. Jubilejný tridsiaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže považujem za náš spoločný úspech. Spoločne konštatujeme, že najcennejšie na troch desaťročiach spoločného úspechu je kontinuita, uvzatosť a vôľa nevzdať sa. A dôvodov by bolo. Vás milí laureáti, milí píšuci autori, nemajú prečo zaujímať neustále sa zhoršujúce sa podmienky na organizáciu takýchto podujatí. Vás ako zaujímajú predsa najmä dôvody čoraz temnejších mračien nad našimi životmi. A z tých veru napršalo do vašich príspevkov mnoho rozčarovania, smútku, ťažoby z všadeprítomného podvodu a málo optimizmu. Dôvodom naň pre odbornú porotu súťaže je však stále rastúci záujem i tvorivá reflexia toho, čo sme nútení vnímať a žiť.“ Vo svojom príhovore osobitne vyzdvihla vysokú úroveň viacerých súťažných prác autoriek, študentiek Obchodnej akadémie  z Trenčína. Je vylúčené, aby takáto kvalita vznikla bez tvorivej pedagogickej podpory a motivácie. Trochu štatistiky: do 30. ročníka súťaže sa prihlásilo so svojimi príspevkami 84 autorov, z toho 69 žien, 15 mužov. V oblasti poézie súťažili so 160 prácami a v oblasti poézie 153 prácami. Dovedna  v tomto ročníku súťažilo na literárnom nebi až 313 príspevkov. Prítomným sa na diaľku konferenčným hovorom prihovoril dlhoročný predseda poroty, básnik, autor literatúry faktu, scenárista a dramatik Jaroslav Rezník: „Je vecou štatistiky, koľko účastníkov a s koľkými prácami sa súťaže za uplynulých tridsať rokov prezentovalo. Je jasné, že ako v každej tvorivej oblasti života, aj v tomto prípade, sa v našej literárnej kultúre na titulné stránky kníh a do literárnych slovníkov dostanú len tí najvytrvalejší a najtalentovanejší. No keď si spomeniem na mená poetiek ako Andrea Trusková, Ružena Šípková, či na mená poetiek a poetov z neuveriteľne činorodej liahne v Starej Ľubovni, alebo prozaikov a esejistov ako Katarína Holcová, hreje ma pocit, že to za to stálo.“

Súčasťou vyhodnotenia Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára bola tvorivá dielňa s uvedením  do života zborníka ocenených prác pod názvom „Pravé slová i skutky v pravom čase“. Podujatie sa uskutočnilo s príspevkom Fondu na podporu umenia. V tomto jubilejnom 30. ročníku organizátori a porota sa rozhodli udeliť aj Ceny primátora Mesta Trenčín, Ceny MO Matice slovenskej, Cenu Odboru školstva a kultúry TSK, Ceny predsedu poroty, Ceny Literárneho klubu Omega a dve Ceny Jozefa Braneckého. Ceny odovzdali členka poroty Margita Ivaničková,  predsedníčka KR Matice slovenskej TSK Žofia Hrančová, predseda MO Matice slovenskej Trenčín PhDr. Matej Mindár, PhD,  poslanec TSK MUDr. Šimon Žďársky a editor Literárnej studne Štefan Gardoň Kaštýlsky.

Slovo na záver:  všetkým, ktorí nám napísali poďakovanie za poštou doručené ceny, nakoľko sa hlavne starší autori nemohli osobne s nami stretnúť na vyhodnotení. Krásne napísala dlhoročná prispievateľka Ružena Viskupičová, PaedDr.Alena Kumprechtová rodáčka z Trenčína. Pán  Jaroslav Lysák z Nového Mesta nad Váhom napísal: „Prajem tejto súťaži, aby bola čo najdlhšie trvácna, aj bez ohľadu na súčasné ťažké spoločenské podmienky. Všetkým organizátorom želám príjemné a pokojné prežitie blížiacich sa VIANOC. Ďakujeme.“

Jana Poláková

 

 

 

2022-12-13T09:29:27+00:0013 decembra 2022 |Trenčiansky kraj|
X