Štúrovské matičné okienko


//Štúrovské matičné okienko

Mesiace máj a jún boli bohaté na matičné činnosti v Štúrove.

9. mája sa konal v priestoroch Matičného domu v Štúrove Deň matiek. Mamičky a babičky pozdravili žiaci zo ZUŠ F. Liszta. Prezentovali sa spevom a hrou na hudobných nástrojoch. S láskou a oduševnením predvedený program bol odmenený vďačným potleskom. Ďakujeme účinkujúcim žiakom a ich učiteľom za pekný kultúrny zážitok a za viacročnú dobrú spoluprácu.

14. mája sa uskutočnil výlet do Maďarska “ Po stopách slávnych Slovákov….“ o ktorom sme písali v samostatnom článku.

Ďalšia sobota patrila turistike – konal sa Memoriál Juraja Migaša  v Mlynkoch/Pilisszentkereszt/. S obcou Mlynky v MR máme viacročný  družobný vzťah , pravidelne sa zúčastňujeme podujatí, pomáhame si pri ich organizovaní. Výstup na Pilíš  bol úspešný splnil všetky očakávania. Zúčastnilo sa ho  okolo 200 účastníkov.

Tradičný majáles v poradí už 11. ročník  sa konal 28.mája . Hosťoval u nás DFS Magdalénka z Modry. Rozžiarené očká účinkujúcich, radosť,  šikovnosť, oduševnenie , ktoré sálalo z celého vystúpenia  súboru  sa nieslo ďalej,  na matičný dvor kde sme  sa všetci presunuli. Podávalo  sa občerstvenie , vyhrávala hudba a družne sa debatovalo. Za  pekný kultúrny zážitok ďakujeme aj touto cestou DFS Magdalénka  a ich zanieteným vedúcim. Na dopravu pre účinkujúci súbor nám prispela Matica slovenská Martin.

Každý rok organizujeme regionálnu súťaž žiakov ZŠ zo spádových škôl. Tento rok to bola vlastivedná súťaž žiakov 4. ročníka a konala sa 21.6.2022 v priestoroch Matice slovenskej v Štúrove. Zábavné súťaženie sa žiakom veľmi páčilo. Pracovali v trojčlenných družstvách formou testu. Každý účastník bol odmenený hodnotnou knihou.  Na tieto ocenenia nám prispel MÚ v Štúrove .

Ďakujeme  MS v Martine, MÚ v Štúrove a našim sponzorom za poskytnutú finančnú čiastku, účinkujúcim za umelecký zážitok , a všetkým účastníkom a zainteresovaným za podporu, za účasť a pomoc pri organizovaní podujatí.

M. Vavreczká, MO MS Štúrovo

2022-07-14T12:41:01+00:006 júla 2022 |Nitriansky kraj|
X