Súťaž „Znej ľudová pieseň“ v Moldave nad Bodvou má za sebou svoj 9. ročník


//Súťaž „Znej ľudová pieseň“ v Moldave nad Bodvou má za sebou svoj 9. ročník

Vo štvrtok 24.11.2022 sa v Základnej umeleckej škole v Moldave nad Bodvou uskutočnil „predjubilejný“ 9. ročník súťaže v speve slovenských ľudových piesní Znej ľudová pieseň.

Zakladateľom a hlavným organizátorom tejto krásnej súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou v spolupráci so ZUŠ v Moldave n/B.

Úvodné príhovory patrili riaditeľke ZUŠ Mgr. Františke Feherovej a predsedovi MO MS v Moldave n/B Františkovi Gregušovi, ktorí zaželali všetkým súťažiacim veľa šťastia a hlavne odvahy pri prezentovaní svojich speváckych schopností. Potom sa začala hudobná prehliadka našich nádherných slovenských ľudových pesničiek v podaní žiakov základných škôl a gymnázia v Moldave n/B. Deti vystupovali samostatne bez hudobného doprovodu, alebo s hudobným doprovodom.

Všetci súťažiaci predviedli bravúrne spevácke výkony a vyberať tých najlepších bolo naozaj ťažké. Zazneli známe ale i menej známe ľudové piesne ako napr. „Čierne oči choďte spať“, „Páslo dievča pávy“, „Slovenské mamičky“, „A jaki ja parobok premili“, „Čie sú to kone“,“ Po nábreží koník beží“, „Včera večar na valaľe“.

My Slováci sme národ spevoľubný. Svedčí o tom množstvo folklórnych skupín, ale aj detské súťaže v speve slovenských ľudových pesničiek a samotná obľúbenosť ľudových pesničiek u detí i dospelých. Aj takouto formou sa u detí buduje hrdosť na našich predkov, ktorí nám zanechali bezodnú studnicu ľudových piesní a láska k svojej vlasti.

Odborná porota fungovala v zložení Helena Rostašová (učiteľka spevu ZUŠ), Božena Hučková (členka MO MS Moldava n/B a ženskej speváckej skupiny Živena), Martin Tökeszky (zamestnanec Mestského úradu MnB). Porota si všímala výber piesne, odtieň hlasu, intonáciu hlasu, celkový spevácky prejav a výber oblečenia.

Keďže všetky deti mali oblečené nádherné kroje, bola táto súťaž okrem prehliadky speváckych schopností aj prehliadkou krojov.

Po zaspievaní všetkých súťažných pesničiek sa porota odobrala poradiť.

Vyhodnotenie súťaže a zatriedenie súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma predniesla predsedníčka poroty Helena Rostašová. Poďakovala sa pedagógom i rodičom za vynikajúcu prípravu detí. Zároveň poznamenala: „Hudba je ako liek, pomáha pri všetkých starostiach, spôsobuje radosť a šťastie v živote nás všetkých“.

Diplomy a knižné odmeny z Vydavateľstva Matice slovenskej odovzdala spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martinou Matečkovou.

Za odvahu, ktorú detí preukázali pri svojom vystúpení sú výhercami všetci. 9 ročník je za nami a my sa už teraz tešíme na ten jubilejný v poradí desiaty.

 Do súťaže bolo prihlásených 30 detí zo základných škôl ČSA 15, Severná 21 a Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

Zlaté pásmo: Elizabeth Trembová, Emma Baltová, Daniela Nagyová, Matúš Pira, Ema Hadovská, Olivér Štráma, Chiara Gedeonová, Jázmin Krušinská, Vanessa Horváthová

Strieborné pásmo: Zara Schwartz, Sofia Uličná, Lilian Takácsová, Anna Csontosová, Tobias Gumaň, Dávid Dobos, Lukáš Jasečko, Barbora Ballóková, Eszter Soltészová, Kamila Golenyová, Amelie Dohányos, Lara Rácz, Tara Rácz

Bronzové pásmo: Sophie Hvišč, Hava Ajdinoska, Tomáš Horňák, Karin Ballaschová, Soňa Herichová

Mgr. Martina Matečková

Foto: Mgr. Františka Feherova

 

 

2022-12-01T10:27:39+00:001 decembra 2022 |Košický kraj|
X