Svätý Cyril, Svätý Metod…


//Svätý Cyril, Svätý Metod…

10. júla. 2022 sme si o 19:00 v Bazilike sv. Egídia v Bardejove pripomenuli velikánov sv. Cyrila a sv. Metoda.

„Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa u nás stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.“ – zaznelo v úvodnom slove za hlavného organizátora , a to Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Bardejove.

V programe ekumenických  slávnosti vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda v Bardejove vystúpili: Rímskokatolícky zbor pedagógov Collegium Cantorum pod vedením Mgr. Ivici Clementovej,  Matičný spevokol Zborovčan pod vedením Mgr. Miroslava Micenka. Zazneli  slová Proglasu , ktoré v staroslovienčine predniesla Mgr. Janetta Lišivková a v neposlednom rade vystúpila gospelová speváčka FlyAn – Mgr. Jana Tomko Ferenčíková.

Ďakovali sme Okresnej rade Matice slovenskej v Bardejove  a Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia  v Bardejove za spoluprácu a Hornošarišskému osvetovému stredisku v Bardejove  pri organizácií.

Kyticu kvetov ako prejav vďačnosti sme darovali  Dekanovi rímskokatolíckeho farského úradu v Bardejove, vdp. Marekovi Kreheľovi, ktorý v slávnostnom príhovore pripomenul nestarnúce posolstvo sv. Konštantína i sv. Metoda v dnešnom modernom svete. Slová vďaky patria aj prítomným hosťom , Mgr. Jánovi Velebírovi – farárovi ECAV v Bardejove, Mgr. Ivovi Petrovajovi – jerejovi pravoslávnej obce v Bardejove, PhDr. Martinovi Fejkovi – predsedovi Dozorného výboru MS a Dušanovi Pribulovi – predsedovi Okresnej rady MS v Bardejove.

Hudba nás skutočne napĺňa. Spev je pre nás zároveň aj rozhovor s Bohom, je to

modlitba. Je to niečo, čo sa nedá len tak slovami opísať, je to emócia, zážitok.

Ďakujeme za vierozvestcov Sv. Cyrila a sv. Metoda, ďakujeme Cyrilo-metodské slávností v Bardejove.

Mgr. Gabriela Kaščáková

2022-07-14T08:44:50+00:0014 júla 2022 |Prešovský kraj|
X