Svedectvo troch krížov: Pietna spomienka na popravených študentov trenčianskeho gymnázia pred 70 rokmi


//Svedectvo troch krížov: Pietna spomienka na popravených študentov trenčianskeho gymnázia pred 70 rokmi

Neľahké päťdesiate  roky 20. storočia, zakrátko po roku 1948, boli obdobím politických čistiek, trestov smrti a prenasledovania. Ľudská pamäť niekedy rada zabúda na nepríjemné stránky  minulého diania. Konkrétne udalosti postavy  síce vyblednú, ale zmysel obete sa nestráca.

Názov Svedectvo troch krížov som si vypožičala z knihy spisovateľa Rudolfa Dobiáša Zvony a hroby. V knihe uvádza, že pod týmto názvom objavil článok PhDr. Pavla Cintavého, profesora vtedajšieho Štátneho gymnázia v Trenčíne. Všetci  traja, ktorým patria spomínané kríže boli študentmi, podobne ako spisovateľ  Rudolf  Dobiáš, tohto gymnázia. Jednému  z nich Antonovi Tunegovi bol profesor Cintavý triednym.

Jedno smutné výročie si slovenská verejnosť pripomenula 21. februára 2021  a to tri roky od brutálnej popravy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ďalšie smutné výročie, možno menej známe, 20.  februára 1951 – 70 rokov  od popravy študentov spomenutého gymnázia Antona Tunegu /1927-1951/, Alberta Púčika /1921-1951 / a Eduarda Tesára /1922-1951/. Skoro rovnaký dátum, smútok, žiaľ nad zbytočnou smrťou mladých ľudí,  rozdiel je len v rokoch. Výročie si pripomenuli Miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne a trenčianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov. Pod pamätnou tabuľou  bola aj kytica od Konfederácie politických väzňov Slovenska. Z ich iniciatívy bola odhalená vo februári 1991 pri príležitosti 40. výročia popravy, druhá v roku 2011 pri 60 .výročí popravy. Verím, že  sú aj  iné organizácie, ktoré si  nezabudli pripomenúť  toto výročie. Obmedzenia, ktoré zažívame všetci, nedovolili uskutočniť spomienku tak ako sme boli zvyknutí. Pietneho aktu vo vstupnej chodbe, kde sú umiestené obidve pamätné tabule,  budovy terajšieho gymnázia Ľudovíta Štúra sa zúčastnila predsedníčka MO MS v Trenčíne Anna Prnová, podpredsedníčka Jana Poláková a predsedníčka trenčianskej odbočky SSS Margita Ivaničková. Jana Poláková predniesla báseň zo zbierky Rudolfa Dobiáša Litánie k slobode.

„Ave , milostiplná sloboda, ty Bohom požehnaný dar,

si naše vzkriesenie i zmar, vždy ďaleká, navždy opodiaľ,

kvet púšte, rajská pohoda.“  /úryvok/.

Uvedené mená na pamätnej tabuli a ich násilná smrť niekomu nič nehovoria. Veľa by sa dalo o každom z nich  napísať. Podrobne ich osudy zaznamenal Róbert Letz v knihe Triedni nepriatelia  pod názvom Púčik Albert, Tunega Anton, Tesár Eduard Biela légia. Dovolím si citovať posledný list Alberta Púčika z Leopoldova, napísaný 14. Januára 1951:

„Vedomie, že toľko známych a príbuzných vysiela k Bohu svoje modlitby, udržuje ducha nášho v čerstvosti. A keby nebolo toho, iba zúfalstvo by nás obklopilo, najčernejší pesimizmus by opantal naše mysle ako popínavá rastlina, až by udusil nášho ducha v strašnom zúfalstve. Veď čo čaká na nás? Kto nám dá odpoveď na túto otázku? Iba viera, ktorá je tým svetlom v temnote zúfalstva. Viera, ktorá sa ani prirovnať nemôže k viere prvých kresťanov, ktorí netrpezlivo čakali na meč kata alebo drápy divej zveri… “

„Mnohí z tých, ktorí vyšetrovali, žalovali a súdili skupinu A. Púčika, sa sami ocitli medzi väznenými, ba i na popravisku, s podozrením, že spolupracujú s Bielou légiou. Púčik, Tunega a Tesár neodchádzali zo sveta s nenávisťou. Odpustili všetkým tým, ktorí spôsobili ich  utrpenie. Ich obeta tak dosiahla plnosť a hĺbku.“ /úryvok z knihy/.

Na svoju minulosť sa netreba báť pozrieť a pripomenúť. Nie sú len veľké dejiny a udalosti, ale aj malé, neviditeľné, ktoré sa  podpísali do ľudských osudov a utrpenia.

Z Memoranda o spolupráci medzi Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Maticou slovenskou :

Obe strany sa budú vzájomne informovať, podporovať a zúčastňovať na pietnych aktoch a zhromaždeniach historických udalostí, k významným osobnostiam, ktoré ovplyvnili vznik a budovanie slobodného a demokratického Slovenska “

Jana Poláková

MOMS Trenčín

 

2021-03-22T20:05:56+00:0022 marca 2021 |Trenčiansky kraj|
X