Svetový deň životného prostredia v Lučenci


//Svetový deň životného prostredia v Lučenci

Svetový deň životného prostredia, ktorý je celosvetovo venovaný ochrane životného prostredia a šíreniu environmentálnych myšlienok po celom svete, si každoročne pripomíname 5. júna.

5. a 6. júna 1972 sa konala prvá konferencia OSN o životnom prostredí pod heslom „Je len jedna Zem“. Pri tejto príležitosti navštívili deti z MŠ Partizánska Lučenec 6.6. 2022 Dom Matice slovenskej v Lučenci. Po príchode ich privítala predsedníčka MO MS Lučenec Ľudmila Lacová, ktorá im najprv porozprávala o Galérií osobností Novohradu. Predstavila im tri osobnosti, ktoré pôsobili v Novohrade: Milana Rastislava Štefánika, Boženu Slančíkovú-Timravu a zdôraznila banského inžiniera Samuela Mikovíniho. Samuel Mikovíni pôsobil za čias Uhorska a zaoberal sa aj životným prostredím. Po zaujímavej prednáške si deti s Ľudmilou Lacovou zaspievali pesničky. Program pokračoval na nádvorí Domu Matice slovenskej ekologickými aktivitami. Deti si posadili kvietky, ktoré si odniesli do škôlky. Z podujatia si odniesli nové zážitky, zabavili sa a svojou činnosťou prispeli aj k ochrane životného prostredia.

Jozef Paulenka

2022-06-08T12:24:16+00:008 júna 2022 |Banskobystrický kraj|
X