Sviatok nového chleba a Matičné slávnosti v Dražovciach


//Sviatok nového chleba a Matičné slávnosti v Dražovciach

Dražovce, ktoré sú dnes mestskou časťou Nitry, sa snažia aj v súčasnosti zachovávať svoj dedinský ráz. Výrazne tomu napomáha iniciatíva o. z. Tradícia, ktorá už dlhé roky prezentuje verejnosti zvyky našich predkov. A nielen to, popri výskume života obyvateľov priamo v tejto časti dosiahnuté informácie šíria členovia občianskeho združenia mimoriadne pútavo cez svoju folklórnu skupinu. Tradícia tak patrí medzi folklórne združenia, ktoré nechýbajú na mnohých kultúrnych podujatiach v meste Nitra, jeho okolí, ale aj v zahraničí.

Obyvatelia Dražoviec a Nitry si už ani nevedia predstaviť leto bez tradičného podujatia Sviatok nového chleba a Matičných slávností, ktorého pravidelnými organizátormi sú o. z. Tradícia a Miestny odbor Matice slovenskej v Dražovciach. „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ – slová obsahujúce všetku vďaku gazdu za svoju úrodu, kedy žnice môžu spokojne upliesť žatevný veniec a upiecť čerstvý chlieb z novej múky. Naši predkovia tak veľa ukryli práve do jednej z najznámejších a základných kresťanských modlitieb Otče náš. Podujatie Sviatok nového chleba má preto príznačný názov. Pre hospodára boli dožinky skutočným sviatkom, a tak si aj od dražovských folkloristov a matičiarov prebral dožinkový veniec predseda Poľnohospodárskeho družstva Dražovce – Čakajovce. Po zhrnutí tohtoročných výnosov úrody mohol pokračovať kultúrny program a prezentácia žatevných a dožinkových zvykov v podaní domácej folklórnej skupiny Tradícia z Dražoviec a ostatných regionálnych folkloristov – speváckej  skupiny Janíkovská studnička a folklórnych skupín Štefánia zo Svätoplukova a Briežok z Jedľových Kostolian. Stalo sa už zvykom, že na tomto podujatí nechýbajú ani zahraniční účinkujúci. Tento rok bol určite lákadlom hosť z Chorvátska KUD Harkanovci z regiónu Slavónia.

Matičiari v Dražovciach si pripomenuli aj blížiace sa 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej a podujatie bolo zároveň aj Matičnými slávnosťami. Prítomným sa prihovoril predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý vyzdvihol výnimočnosť tohto podujatia: „ … kde sa dožinky prirodzene previazali s národnou i matičnou ideou, veď v tom je ukryté jadro slovenskej lásky k vlasti, vychádzajúce z práce pre spoločnosť a rodinu.“ Vyzdvihol aj symboliku spojenia ľudových s dávnymi roľníckymi tradíciami, obzvlášť keď sa na podujatí zúčastnili aj bratia Chorváti a ich folklórny súbor. „ Je to pomyselné Dúchanie do pahrieb, čo je aj rovnomenná kniha predsedu MS Vladimíra Mináča, ktorý túto slovenskú charakteristickú vlastnosť opísal v literatúre.“    

Kultúrnemu folklórnemu programu predchádzali slávnostné bohoslužby v Kostole sv. Františka Xaverského v Dražovciach, návšteva Kostola sv. Michala Archanjela, známeho ako Dražovský kostolík, prehliadka „dražovského domčeka“ a sprievod s dožinkovým vencom.

Pozvanie na podujatie prijali aj ostatní vzácni hostia, a to poslanec Národnej rady SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry, primátor Mesta Nitra Marek Hattas, poslanci za VMČ Zobor – Dražovce Adriana  Filipová a Pavel Varga, starosta obce Svätoplukovo Ivan Lobodáš a riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Monika Lobodášová.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitra, Matice slovenskej a Poľnohospodárskeho družstva Čakajovce – Dražovce.

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

Reportáž z podujatia:  http://blog.arenatv.sk/index.php/publicistika/item/4826-region-dozinky-v-drazovciach?fbclid=IwAR261cdGI_DGNWQj2j4whd_wAWg8S_VDLcPaPwddhN5RRyfVgflhEN9Jftw

Viac fotiek je dostupných FB: https://www.facebook.com/dmsnitra/

https://www.facebook.com/pg/dmsnitra/photos/?tab=album&album_id=911420575858295&__xts__%5B0%5D=68.ARC_13xpyzQHy8e2ZOwJ_mcAniP0kDgvrHy34clXYX2jsIotnPKd9qfRWMNII5bQcOcEQUTvXlaA9iDNqV2Be6hg5OFFN290YhgP6ktQzEijbkSxQLMloPSVXUVGSJE9mHDGQaYOzp2whQybjDyQUTvBQ11Kw3QS3uNi8L-qG0u0J7lP4Ipx4b7OawkDZXeITEBqzMc6Ns18cG4AZ4hGIgPwXOvKRGfs36eBGV87SJzzJk1XcJlfkNiTtD_sWYiQR5417rYXl_IWFJtXXfFHbivEq5-Qddtho2IYqUptSOJccuj_hBS_dtb9cpl6p4B0NzFWPePa_VA3rH9R0fGxqWc2rweOas747_ljz8EKnRWZqCk3iarp98mFs3jC4KCLzv6oyq_P1mY5rQYIrJgvmmVCv_HFfN6YlCf1XtpeFzwxu7OmJFoPDSuae2QxioyZHBUW_8YGuDoGXPYp_rQ&__tn__=-UCH-R

2019-08-08T16:47:39+00:008 augusta 2019 |Nitriansky kraj|
X