Sviatok sv. Cyrila a Metoda a spomienka na Štefana Moyzesa


//Sviatok sv. Cyrila a Metoda a spomienka na Štefana Moyzesa

V Košiciach sa podujatie venované sv. Cyrilovi a Metodovi realizuje od roku 1993. Keď bola v roku 1997 osadená busta katolíckemu kňazovi Štefanovi Moyzesovi, slávi sa tento sviatok každoročne pri jeho buste. Inak tomu nebolo ani tohto roku, kedy si 5. júla symbolicky pripomíname 1157. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Štefan Moyzes je neodmysliteľne spätý s týmito svätcami, pretože v tento deň si pripomíname výročie jeho skonu, ktoré pripadlo na 1006. jubileum spomienky na svätých.

V ranných hodinách sa niektorí matičiari zúčastnili sv. liturgie s myrovaním venovanú učiteľom Slovanov sv. Cyrilovi a Metodovi v Chráme sv. Petra a Pavla. Slávnostné podujatie sa začalo poobede spevom štátnej hymny. Nasledovala báseň Proglas-Predslov Konštantína Filozofa k staroslovienskemu prekladu Biblie. Podujatie poctil svojou prítomnosťou a príhovorom otec Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz a dlhoročný predseda Spolu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Spomenul, že sv. Cyril a Metod prišli z východu a stali sa spojivom medzi východom a západom a to je podstatné, vyzdvihol, že sa máme k čomu hlásiť a my sa hlásime ku svätcom, k autoritám, nie len nejakého ľudského, politického, ale morálneho, kresťanského aspektu, ktorí našich predkov pripravili na šťastnú budúcnosť vo vernosti k evanjeliu so všetkými ťažkosťami, ktoré k tomu patria. Jeho záverečné slová zneli: „Je tu čas na reflexiu a na uvedomenie si, čerpajme z našich stáročných dejín ďalej, buďme verní odkazu sv. Cyrila a Metoda. Len tak sa dá budovať zdravý, národný, kresťanský aj spoločenský život, život o ktorý nám ide.“

Následne sa slova ujal predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka. Ten vyzdvihol hlavne osobnosť katolíckeho biskupa Štefana Moyzesa, ktorý po návrate zo svojho pôsobenia v Chorvátsku začal v ľuďoch formovať úctu k solúnskym bratom. Práve na jeho podnet cez viedenského nuncia  spolu s moravskými biskupmi požiadal vtedajšiu Kongregáciu pre Boží kult, aby sa sviatok preložil na 5. júla. Pápež Pius IX. tejto žiadosti vyhovel. Stalo sa tak rok po miléniových cyrilometodských slávnostiach. Na týchto oslavách v obci Selce, ktoré inicioval Moyzes spolu s miestnym farárom a veľkým národovcom Júliusom Plošicom odhalili a posvätili oltárny obraz Cyrila a Metoda a Kostol všetkých svätých sa zmenil na kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Štefan Moyzes a sviatok Cyrila a Metoda patria k sebe, aj symbolika jeho skonu spočíva v 5. júli.

O kultúrny program v podobe ľudových pesničiek sa postaral spevácky súbor Severanka pri MČ Košice-Sever. Poslednou pesničkou, ktorú si všetci spoločne zaspievali bola tradične matičná hymna „Kto za pravdu hovorí“.

Podujatie v tento sviatočný deň bolo ukončené slávnostným agapé.

     Michal Matečka

predseda MO MS Košice

Prihováral sa otec Michal

Súbor Severanka

Spoločné foto

2020-07-10T14:55:45+00:0010 júla 2020 |Košický kraj|
X