Symbol vzájomnej matičnej spolupráce: Chorvátsky Osijek, Čakajovce, Janíkovce a Dražovce


/, Zahraničie/Symbol vzájomnej matičnej spolupráce: Chorvátsky Osijek, Čakajovce, Janíkovce a Dražovce

Osijek – 12.9.2020, Dražovce – 5.9.2020, Janíkovce – 26.9.2020, Čakajovce – 27.9.2020

Posledných 11 rokov je typických pre vzájomnú matičnú spoluprácu rozvinutú medzi odbormi Janíkovce a Čakajovce. Ich matičné slávnosti oba miestne odbory plánujú každý rok  spoločný víkend. Jeden z dôvodov je nielen vzájomná podpora a spolupráca, ale aj zahraničná spolupráca s Maticou slovenskou Osijek. Tá svoje zastúpenie kvôli pandémii COVID- 19 tento rok na slávnostiach nemohla mať. Zo spoločných matičných  podujatí však bolo aj na diaľku cítiť podporu našich krajanov.

Štafetu spoločných Matičných slávností najskôr odštartoval najvzdialenejší Osijek, ktorý ešte začiatkom septembra hostil podujatie Dni slovenskej kultúry v Osijeku. Za bežnej situácie sú naši matičiari jeho každoročnou súčasťou. Posledné roky Osiječania rozšírili spoluprácu v rámci vzdelávania v oblasti ľudového tanca a hudby s ďalším Miestnym odborom Matice slovenskej v Dražovciach. Práve Dražovce otvorili v prvý septembrový víkend prvé Matičné slávnosti na Slovensku. Obdobie Dožiniek sú u nich už tradične spojené aj s podujatím Sviatok nového chleba. Vo folklórnom programe sa predstavili domáca folklórna skupina Tradícia a Chrámový spevokol sv. Františka Xaverského a hostia Spevácka skupina Nevädza.

Záver septembra uzavrel spoločný víkend ďalších Matičných slávností v Janíkovciach a Čakajovciach. Prvé janíkovské popoludnie ponúklo návštevníkom vystúpenia folklórnej skupiny Tradície z Dražoviech, Matičiarov z Čakajoviec a predovšetkým domácej Janíkovskej studničky.

Miestny odbor Matice slovenskej Čakajovce oslavuje 22 rokov od obnovenia svojej činnosti. V úvode ich Matičných slávností predsedníčka odboru Daniela Gregušová spomenula počiatky oživotvorenia samotnej Matice slovenskej a následný vznik matičných odborov s dôrazom na storočnice našich okresov v Nitre a Zlatých Moravciach. V tohtoročnom programe sa postupne predstavili domáci Matičiari z Čakajoviec, Folklórna skupina Čabanka, Spevácka skupina Janíkovská studnička a matičiari z Jelenca. Dôležité postavenie predsedníčok a predsedov miestnych odborov počas podujatia všetkým pripomenula riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. Zároveň však matičiarov vyzvala, aby boli aj naďalej motiváciou, zmyslom a pomocou v ich dobrovoľnej práci.

Otvorene však vyzvala aj k väčšej angažovanosti matičiarov navonok, nepodceňovaniu sily médií a propagácie. Podľa jej slov: „Práve Vy – matičiari máte, čo povedať, Vaše podujatia sú rovnocenné s ostatnými kultúrnymi inštitúciami, udržujú naše vzácne tradície, regionálnu históriu, ale v mnohých obciach aj jedinú živú záujmovú komunitnú činnosť a v iných obciach zase závislú na sebe komunitnú činnosť rôznych organizácií.“.

Všetky domáce podujatia sa organizovali s finančnou podporu Matice slovenskej.

Michaela Pavelová

Dom Matice slovenskej v Nitre

Dni slovenskej kultúry v Osijeku, zdroj fotografie: https://www.facebook.com/ms.osijek/

Matičné slávnosti v Dražovciach – spoločná pieseň, autor  fotografie: Veronika Bilicová

Matičné slávnosti v Čakajovciach – Poďakovanie, autor  fotografie: Andrea Dolešová

Matičné slávnosti v Janíkovciach – domáca skupina Janíkovská studnička  autor fotografie: Pavol Halák

2020-10-22T14:38:38+00:0022 októbra 2020 |Nitriansky kraj, Zahraničie|
X